Nils Svensson och Anna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:3 (avregistrerat nummer) 17 november 1879 - 6 maj 1891
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 17 november 1879 - 6 maj 1891

Nils Svensson var född den 26 juli 1849 i Starrarp och han var son till åbon på Starrarp nr 6 Sven Andersson och hans hustru Ingar Svensdotter. Sven arbetade som snickare och han gifte sig den 28 november 1874 i Fränninge med Anna Nilsdotter. Anna var dotter till pigan Ingar Nilsdotter och var född den 1 december 1844 i Starrarp nr 10. Familjen flyttar till Sniberup nr 4 i Östraby 1894. Anna avlider den 23 juni 1920 i Sniberup utav ålderdomssvaghet. Nils avlider den 27 augusti 1939 i Sniberup 4:12.

Barn

NamnBeskrivning
Idafödd den 3 augusti 1875 i Starrarp nr 5. Avlider den 15 mars 1882 i Starrarp.
Beatafödd den 16 oktober 1877 i Starrarp. Beata Andersson född Nilsson gifter sig den 29 oktober 1910 med åbosonen på Oderup nr 5, Johannes Edvard Ander- sson född 24 juni 1882. Johannes Edvard avlider den 2 mars 1922 utac Tbc. Beata avlider den 9 augusti 1958 i Oderup nr 5:5 i Östraby.
Gottfridfödd den 28 mars 1880 i Starrarp. Gottfrid Nilsson levde som ogift hela livet och var folkbokförd i Östra Kärrstorp på Bjärsjölagård 1:19 och han avlider den 2 januari 1953.
Oloffödd 1 oktober 1882 i Starrarp. Olof Nilsson gifter sig den 26 maj 1911 med Annie Apollina Hansson född den 10 mars 1892 i Långaröd. Olof arbetade som åbo på Sniberup nr 9 i Östraby. Annie Apollina avlider den 7 januari 1978 i Sniberup nr 4. Olof avlider den 4 december 1965 i Sniberup nr 4:6.
Gustaffödd den 13 mars 1885 i Starrarp. Gustaf emigrerar till Nordamerika den 17 november 1905.
Albertfödd den 13 juni 1887 i Starrarp. Albert arbetade som bokhållare och bodde på torget i Vollsjö. Albert Nilsson gifte sig den 16 oktober 1915 med Annie Petria Nathalia Nilsson född den18 augusti 1896 i Allerum. Hon avlider den 30 december 1949 i Vollsjö. Albert avlider den 15 augusti 1962 i Vollsjö nr 6:10.
Idafödd 1 januari 1890 i Starrarp. Ida Svensson, född Nilsson gifte sig den 19 februari 1913 med Mårten Svensson född den 28 september 1885 i Tolånga. Mårten avlider den 2 december 1967 och Ida avlider den 16 december 1968 i Löberöd 1:142.