Välj en sida

Nils Svensson och Anna Bengtsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer) 3 september 1895 - 7 maj 1921
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 januari 1895 - 29 januari 1923

Nils Svensson föddes den 9 maj 1859 i Starrarp nr 10 och han var son till åbon på Starrarp nr 10 Sven Mattsson och hans hustru Karna Andersdotter. Nils gifter sig den 8 november 1890 med Anna Bengtsson född i Starrarp den 19 mars 1861. Anna var dotter till till åbon på Starrarp nr 7 Bengt Jönsson och hans hustru Karna Månsdotter. Nils avlider den 17 februari 1921 i Starrarp av en nervsjukdom. Anna Svensson, född Bengtsson avlider den 21 april 1948 i Starrarp nr 13:1.

Bouppteckning efter Nils Svensson som avled i Starrarp den 17 februari 1921.

Den 7 maj 1921 förrättades bouppteckning efter åboen Nils Svensson på Starrarp nr 2 som avled den 17 februari 1921 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare hustrun numera änkan Anna Bengtsdotter samt med henne under äktenskapet sammanavlade barnen:
dottern Anna Nilsson i Lund
sonen Algot Nilsson vistande i hemmet
dottern Tekla Nilsson vistande i hemmet
dottern Ester Nilsson född den 5 maj 1905
I bouppteckning upptogs även fastigheten 1/32 mantal på Starrarp nr 2 och 1/72 mantal på Hårderup nr 4 som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat med lagfartsbevis daterat den 4 september 1895 och den 4 juni 1895 och som upptogs till taxeringsvärdet på 7 200 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 10 359 kr och skulderna uppgick till 2 748 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 7 610 kr.

Bouppteckning efter Anna Svensson, född Bengtsson som avled i Starrarp den 21 april 1948.

Den 30 april 1948 förrättades bouppteckning efter Anna Svensson, född Bengtsson vilken född den 19 mars 1861, avlidit den 21 april 1948 och efterlämnade följande dödsbodelägare:
dotter fröken Anna Nilsson, Kapellgatan 2 Kristianstad
sonen hemmansägaren Algot Nilsson, Törnby, Västergård, Skå
dottern fru Tekla Jönsson, född Nilsson, gift med hemmansägaren Nils Jönsson, Starrarp nr 13, Vollsjö
dottern fru Ester Frodén, född Nilsson, gift med fjärdingsman Hjalmar Frodén, Vä
Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 891 kr och skulderna uppgick till 1 146 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Anna född 18 november 1891 i Starrarp. Flyttar till Lunds Domkyrkoförsamling den 26 oktober 1907. Anna är ogift och folkbokförd i Kristianstads Heliga Trefaldighet och bosatt på Floretten nr 5 och avlider den 27 mars 1956.
Algotfödd 2 september 1894 i Starrarp. Flyttar till Skå i Stockholm den 5 mars 1918 och kommer tillbaka 1921 för att 1923 åter flytta till Skå. Gifter sig den 10 mars 1923. Är folkbokförd i Skå, Ekerö kommun. Bosatt på Törnby i Skå Algot avlider den 22 juli 1975.
Tecklafödd 23 september 1896 i Starrarp. Teckla gifter sig den 8 mars 1923 med Nils Malte Alfred Jönsson och hon blir åbohustru på föräldragården. Teckla Jönsson, född Nilsson avlider på Starrarp nr 21 den 4 mars 1978.
Esterfödd 5 maj 1905 i Starrarp. Flyttar till Kristianstad den 10 juni 1925. Blir änka den 15 november 1975 och är folkbokförd på Snårarpsvägen nr 7 i Kristianstad och hon avlider den 2 maj 1995.