Välj en sida

Nils Svensson och Anna Bengtsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer) 3 september 1895 - 7 maj 1921
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 januari 1895 - 29 januari 1923

Nils Svensson föddes den 9 maj 1859 i Starrarp nr 10 och han var son till åbon på Starrarp nr 10 Sven Mattsson och hans hustru Karna Andersdotter. Nils gifter sig den 8 november 1890 med Anna Bengtsson född i Starrarp den 19 mars 1861. Anna var dotter till till åbon på Starrarp nr 7 Bengt Jönsson och hans hustru Karna Månsdotter. Nils avlider den 17 februari 1921 i Starrarp av en nervsjukdom. Anna Svensson, född Bengtsson avlider den 21 april 1948 i Starrarp nr 13:1.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1921, sid 1

Bouppteckning efter Nils Svensson som avled i Starrarp den 17 februari 1921.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1921, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1921, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1948, sid 1

Bouppteckning efter Anna Svensson, född Bengtsson som avled i Starrarp den 21 april 1948.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1948, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1948, sid 3

Barn

NamnBeskrivning
Anna född 18 november 1891 i Starrarp. Flyttar till Lunds Domkyrkoförsamling den 26 oktober 1907. Anna är ogift och folkbokförd i Kristianstads Heliga Trefaldighet och bosatt på Floretten nr 5 och avlider den 27 mars 1956.
Algotfödd 2 september 1894 i Starrarp. Flyttar till Skå i Stockholm den 5 mars 1918 och kommer tillbaka 1921 för att 1923 åter flytta till Skå. Gifter sig den 10 mars 1923. Är folkbokförd i Skå, Ekerö kommun. Bosatt på Törnby i Skå Algot avlider den 22 juli 1975.
Tecklafödd 23 september 1896 i Starrarp. Teckla gifter sig den 8 mars 1923 med Nils Malte Alfred Jönsson och hon blir åbohustru på föräldragården. Teckla Jönsson, född Nilsson avlider på Starrarp nr 21 den 4 mars 1978.
Esterfödd 5 maj 1905 i Starrarp. Flyttar till Kristianstad den 10 juni 1925. Blir änka den 15 november 1975 och är folkbokförd på Snårarpsvägen nr 7 i Kristianstad och hon avlider den 2 maj 1995.