Nils Svensson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer) 28 oktober 1961 - 28 maj 1982