Välj en sida

Nils Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:17 (aktuellt nummer) 7 februari 1916 - 7 februari 1916
Skumparp 1:9 (aktuellt nummer) 7 februari 1916 - 7 februari 1916
Starrarp 3:29 (aktuellt nummer) 20 februari 1937 - 16 oktober 1954
Starrarp 3:14 (avregistrerat nummer) 20 februari 1937 - 21 september 1942
Starrarp 3:13 (avregistrerat nummer) 20 februari 1937 -
Starrarp 3:12 (avregistrerat nummer ) 20 februari 1937 -
Starrarp 3:11 (aktuellt nummer) 27 september 1900 - 19 april 1915
Hårderup 1:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 16 september 1896 – 25 januari 1961