Nils Persson och Kjersti Pehrsdotter samt Hanna Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:10 (aktuellt nummer) 20 oktober 1893 - 19 april 1915
Starrarp 3:2 (avregistrerat nummer) 1861 - 1915
Starrarp 1:5 (aktuellt nummer) 20 oktober 1893 - 19 april 1915
Starrarp 1:5 (aktuellt nummer) 1862 - 1871

Nils Persson föddes den 22 december 1844 i Starrarp och var son till de tidigare ägarna av fastigheten, Pehr Svensson och hans hustru Anna Nilsdotter. Den 10 augusti 1866 gifter sig Nils med Kjersti Pehrsdotter född den 16 augusti 1846 i Hårderup. Kjersti var dotter till åbon och nämndemannen på Hårderup 2:5 Pehr Jönsson och hans hustru Elna Mattsdotter.
Kjersti avlider den 20 november 1871 i Starrarp och Nils gifter om sig den 15 november 1872 med Hanna Pehrsdotter född i Hårderup den 30 maj 1851 och Hanna var syster med Kjersti. Nils Persson avlider den 12 april 1915 i Starrarp utav hjärnförlamning. Hanna Pehrsdotter avlider den 13 augusti 1920 i Starrarp i sviterna av spanska sjukan.

Bouppteckning efter Kjersti Pehrsdotter som avled på Starrarp nr 3 den 20 november 1871.

Den 17 februari 1872 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Nils Pehrssons på Starrarp nr 3 avlidna hustru Kersti Pehrsdotter som avled den 20 november 1871 och efter sig lämnade såsom sterhusdelägare änklingen samt barnen:
sonen Pehr, 4 år
sonen Nils 2 år
dottern Anna 3 månader
I boupteckningen upptogs fastigheten skatterusthålls hemmanet 167/720 mantal Starrarp nr 3 samt 1/48 mantal Starrarp nr 1 vilka tillsammans upptogs till taxeringsvärdet på 15 300 kr. Dom totala tillgångarna var 18 581 kr och skulderna uppgick till 3 931 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 14 650 kr.

Bouppteckning efter Nils Pehrsson som avled på Starrarp nr 3 den 12 april 1915.

Den 19 april 1915 förrättades bouppteckning efter före detta nämndemannen Nils Persson på Starrarp nr 3 som avled den 12 april 1915 och efter sig lämnade hustrun, änkan Hanna Persdotter samt den avlidnes efterlevande barn dels i ett föregående under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Per Nilsson på Fränninge nr 28
sonen civilingenjör Nils Nilsson Frenning, bostad i Västerås
dottern Anna Nilsdotter, gift med handlanden Karl Anton Christiansson på Starrarp nr 7.
samt dels under senare äktenskap med efterlevande hustrun Hanna Persdotter:
sonen Olof Nilsson, mejeriföreståndare i Askersund
sonen, arrendatorn Anders Nilsson på Starrarp nr 3
sonen, Måns Nilsson, åbo på Starrarp nr 2
sonen Wilhelm Nilsson, vistas i Amerika
sonen Gottfrid Nilsson, vistas i hemmet
sonen Otto Nilsson, omyndig vistas i hemmet
I bouppteckningen upptogs fastigheten 397/2160 mantal Starrarp nr 3 till taxeringsvärdet 13 500 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 14 451 kr och skulderna uppgick till 8 197 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 6 254 kr.

Bouppteckning efter Hanna Persdotter som avled på Starrarp nr 3 den 13 augusti 1920.

Den 25 augusti 1920 förrättades bouppteckning efter änkan Hanna Persson på Starrarp nr 3 som avled sen 13 augusti 1920 och efterlämnade såsom arvingar barnen:
sonen Olof Nilsson, mejeriföreståndare i Askersund
sonen, lantbrukaren Anders Nilsson på Starrarp
sonen, lantbrukare Måns Nilsson på Starrarp
sonen Wilhelm Nilsson, vistas i Amerika
sonen Gottfrid Nilsson, vistas i hemmet
sonen Otto Nilsson, vistans i hemmet
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 17 553 kr och skulderna uppgick till 1 335 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 16 217 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Pehrfödd 14 februari 1868 i Hårderup. Nils och Kjerstis barn. Emigrerar till Amerika den 3 mars 1888 och kommer tillbaka 1893. Pehr var gift och blev änkling den 26 mars 1943. han var kyrkobokförd i Fränninge och bodde på Fränninge 27:18 vilket är ålderdomshemmet där han avled den 27 januari 1957. Pehr reste till Fergus Falls i Amerika. Pehr var gift med Kristina Persson född den 10 juli 1871 i Fränninge.
Nilsfödd 26 november 1869 i Hårderup. Nils och Kjerstis barn. Emigrerar till Amerika den 3 mars 1891 och kommer tillbaka 1893. Emigrerar till Amerika den 25 augusti 1900. Nils var i Amerika vid två tillfälle och på vägen tillbaka vid andra resan så gifter han sig i England den 30 maj 1907 med Ethel Emily Harlock, född den 8 oktober 1881 i Nantwich i England. Sedan hittar vi familjen under 1920- och 1930-talet i Västerås där familjen bor och dom har fem söner. Vid detta tillfälle kallar sig Nils för Nils Nilsson Frenning. Nils avlider i Västerås den 13 december 1938.
Annafödd 27 oktober 1871 i Starrarp. Nils och Kjerstis barn. Flyttar till Starrarp nr 7 där Anna Gifter sig med Karl Anton Kristensson den 31 oktober 1914. Är kyrkobokförd i Fränninge och avlider på Solbacka 1:1 den 25 juli 1963.
Oloffödd 18 november 1875 i Starrrap. Nils och Hannas barn. Flyttar till Tanum den 26 september 1898. Olof anländer till Tanums mejeriaktiebolag där han arbetar som mejerist. Med sig på resan har han mejerskan Christina Mårtensdotter född i Brand- stad. Dom gifter sig i Tanum den 16 juni 1899. Familjen stannar kvar i Tanum fram till den 19 oktober 1906 då man flyttar till Askersund. Olof är mejeri- föreståndare i Askersund och han avlider där den 13 februari 1927. Christina bor kvar i Askersund och avlider där den 31 maj 1938.
Andersfödd 21 december 1878 i Starrarp. Nils och Hannas barn. Flyttar till annan fastighet under Starrarp nr 3 där Anders arrenderar mark och han gifter sig med Hilma Charlotta Jönsson född i Långaröd den 28 december 1881. Är kyrkobokförd i Fränninge där Anders avlider den 16 juni 1963 i Starrarp 3:10. Hilma avlider den 12 november 1969.
Månsfödd 17 december 1881 i Starrarp. Nils och Hannas barn. Måns gifter sig 1911 med Frida Andersson han är skriven som "arbetare". Familjen flyttar 1912 till Starrarp nr 2. Familjen är kyrkobokförd i Östraby där Måns avlider den 29 september 1957 på Östraby nr 10:12. Frida bor kvar i Östraby nr 10 fram till sin död den 11 april 1974.
Wilhelmfödd 26 maj 1885 i Starrarp. Nils och Hannas barn. Flyttar till Tanum den 9 november 1903 föratt arbeta på Tanums mejeri. Flyttar till Askersund 1906 och tillbaka till Fränninge 1907 där han senare skrivs som obefintlig.
Christinafödd 3 mars 1888 i Starrarp. Nils och Hannas barn. Avlider den 4 december 1894.
Gottfridfödd 25 december 1890 i Starrarp. Nils och Hannas barn. Flyttar till annan fastighet i Starrarp nr 3 och gifter sig 1924 med Ellen Viola född Persson den 8 september 1901. Familjen bor i Starrarp där Gottfrid avlider den 8 oktober 1968 i Starrarp 3:26.
Ottofödd 2 april 1895 i Starrarp. Nils och Hannas barn. Är maskinist och flyttar till Askersund den 16 mars 1914 och kommer tillbaka vid årskiftet 1914/1915. Är numera skriven som jordbruksarbetare. Otto lever som ogift man och är skriven i Fränninge på Starrarp nr 8, där han avlider den 15 december 1986.