Nils Persson och Måns Nilsson samt Karna Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1834 – 1851

Ägaren Nils Persson, född 20 maj 1805 i Skumparp var gift med Karna Mårtensdotter, född 23 september 1811 i Hårderup och dotter till förre ägaren till  fastigheten Mårten Nilsson och hans hustru Elna Jönsdotter. Nils var åboson och Karna var piga i Hårderup. Nils och Karna gifte sig sommaren 1834. Åbon Nils Persson avlider den 25 maj 1851 i oangiven sjukdom. Karna gifter om sig med Måns Nilsson som driver gården vidare. Måns var dräng på Starrarp nr 2 och gifte sig med Karna den 30 juni 1854. Måns var 51 år gammal och Karna var 43 år. Måns avlider den 24 september 1868 i Hårderup nr 6 och Karna avlider den 13 maj 1876 i Hårderup.

Bouppteckning efter Nils Persson som avled i Hårderup nr 6 den 25 maj 1851.

Den 10 juli 1851 förrättades bouppteckning efter hemmans åboen Nils Persson på Hårderup nr 6 som avled den 25 mars 1851 och efter sig lämnade såsom arvingar änkan Karna Mårtensdotter samt barnen:
sonen Pehr 8 år
sonen Ola 6 år
sonen Nils 11 månader
dottern Kjerstina 15 år
dottern Ingar 13 år
dottern Elna 10 år
I bouppteckningen upptogs fastigheten skatterusthållet hemman Hårderup nr 6 om 1/6 mantal som Nils och Karna gemensamt förvärvat och som upptogs till taxeringsvärdet på 875 Rikdaler. Tillgångarna uppgick till 1 715 riksdaler och skulderna uppgick till 67 Riksdaler.

Bouppteckning efter Måns Nilsson som avlider på Hårderup nr 6 den 21 september 1865.

Den 2 oktober 1865 förrättades bouppteckning efter åboen Måns Nilsson på Hårderup nr 6 och som avled den 21 september 1865 och efter sig lämnade änkan Karna Mårtensdotter samt hans bröder åboen Pehr Nilsson i Starrarp och Nils Nilsson i Vallarum samt hans syster Ingar Nilsdotter i Starrarp. Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 622 kr och det fanns skulder på 343 kr. Behållningen i bouppteckningen uppgick till 279 kr.

Bouppteckning efter Karna Mårtensdotter som avled i Hårderup nr 6 den 28 maj 1876.

Den 6 juni 1876 förrättades bouppteckning efter avlidne änkan Karna Mårtensdotter på Hårderup nr 6, som avled den 28 maj 1876 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare sönerna Ola, Pehr och Nils samt dottern Ingar gift med åboen Lars Olsson på Starrarps Ora, Elna gift med åboen Anders Bengtsson i Hårderup. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 301 kr samt att det fanns skulder på 125 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 176 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Kerstifödd 10 april 1836 i Hårderup. Avlider den 21 februari 1854 i häktik, ”hetsig feber".
Ingarfödd 7 januari 1838 i Hårderup. Flyttar till Starrarps Ora 1865. Inga Nilsson gifter sig den 15 december 1865 med Lars Olsson född den 7 september 1829 i Långaröd. Lars Olsson var åbo och bosatt i Starrarps Ora och han avlider den 11 november 1899. Ingar flyttar till Hårderup nr 6 där hon avlider den 5 mars 1908 utav hjärnblödning.
Elnafödd 26 december 1840 i Hårderup. Elna Bengtsson, född Nilsson gifte sig den 15 juni 1866 med Anders Bengtsson född den 22 juni 1838 i Fränninge. Familjen var folkbokförda på Hårderup nr 4 och där Anders avlider den 19 februari 1909 utav en leversjukdom. Elna bor kvar på Hårderup nr 4 och hon avlider den 20 juli 1930.
Pehrfödd 18 februari 1843 i Hårderup. Pehr Nilsson gifter sig den 13 juni 1879 med Bengta Nilsdotter född den 30 januari 1845 i Långaröd. Familjen är bosatt på Farhult nr 3 i Långaröd. Bengta avlider den 15 januari 1904 på Hörby lasarett. Per bor kvar i Farhult och han avlider den 22 februari 1924 utav ålderdomsbräcklighet.
Olafödd 9 februari 1845 i Hårderup. Ola Nilsson förblev ogift hela livet och han var folkbokförd i Fränninge socken. Ola avled den 30 september 1930 på ålderdomshemmet i Fränninge.
Bengtafödd 8 november 1846 i Hårderup.
Nilsfödd 7 augusti 1850 i Hårderup. Nils Nilsson gifte sig inte och han bodde på Hårderup nr 6 fram till sin död den 3 februari 1922. Nils omkom på väg från handelsboden genom att blev ihjälfrusen. I kyrkboken står "Hade tidigare svårt att gå varför det antages att han har snavat och ej förmått resa sig, utan kraftlös genom undernäring blivit liggande och frusit ihjäl mot skymningstiden på kvällen".