Nils Persson och Ingrid Johanna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 10 december 1929 – 20 juli 1937
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) 8 augusti 1903 - 10 februari 1917
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 8 augusti 1903 - 10 februari 1917
Vallarum 4:3 (avregistrerat nummer) 10 december 1917 - 20 februari 1923

Nils Persson var född den 4 november 1871 i Lövestad och han var son till husmannen Nils Larsson och hans hustru Elna Jönsdotter. Nils gifter sig den 11 april 1903 med Ingrid Johanna Persson född den 8 december 1870 i Öved. Ingrid Johanna var dotter till arrendatorn på Skartofta nr 2 Pehr Pehrsson och hans hustru Kjerstina Svensdotter. Familjen kom närmast ifrån Vallarum nr 14 till Vallarum nr 4 1918. När familjen bor på Vallarum nr 4 avlider Nils den 10 december 1922 på Ystads lasarett utav hjärnblödning. Ingrid Johanna flyttar 1924 till Fränninge nr 13 för att 1928 flytta till Hårderup nr 4 där Ingrid Johanna avlider den 24 maj 1940.

Bouppteckning efter Nils Persson som avled den 10 december 1922.

Den 20 februari 1923 förrättades bouppteckning efter åboen Nils Person på Vallarum nr 4 som avled den 10 december 1922 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare, hustrun, änkan Ingrid Persson samt barnen:
sonen Karl Hugo, född 14 april 1904
sonen Nils Ivar, född den 1 oktober 1909
I bouppteckningen upptogs fastigheten Vallarum nr 4, 1/84 mantal som makarna gemensamt förvärvat under äktenskapet enligt lagfartsbevis daterat den 12 april 1918 och upptages till taxeringsvärdet på 3 600 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 4 525 kr och skulderna uppgick till 3 433 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 1 091 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Karl Hugo Paulusfödd 14 april 1904 i Vallarum nr 14. Karl Hugo Paulus flyttar till Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona där han blir 2:e klass sjöman vid eldkompaniet. Karl Hugo Paulus Nilsson är senare bosatt i Getinge nr 11 i Örtofta där han avlider den 30 september 1974. Han hade varit ogift hela livet.
Nils Ivarfödd 1 oktober 1909 i Vallarum. Nils Ivar Nilsson gifter sig den 9 januari 1955 med berta Nilsson född den 30 juni 1921 i Mörrum. Familjen bor på Amiralsgatan 41 B i Malmö och där Nils Ivar avlider den 30 mars 1974. Senare är Berta bosatt på Amiralsgatan 82 i Malmö och där hon avlider den 7 augusti 2008.