Välj en sida

Nils Persson och Hanna Svensson (Fränninge 22:2)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:2 (avregistrerat nummer) 30 juni 1898 - 5 augusti 1907