Nils Persson och Hanna Svensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 19 september 1885 - 5 augusti 1907