Nils Persson och Hanna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Molleröd 1:5 (aktuellt nummer) 24 februari 1847 - 25 mars 1879

Nils Persson var född den 1 mars 1816 i Andrarum och han gifte sig med Hanna Nilsdotter som var född den 28 augusti 1823 i Fågeltofta. Hanna var dotter till åbon i Tjörneröd i Fågeltofta Nils Simonsson och hans hustru Kjerstina. Familjen kom till Molleröd från Andrarum 1846. Dom bor kvar i fastigheten och där Nils avlider den 29 juli 1864. Deras son Per står som ägare 1879 och fram till 1883 då deras andra son tar över fastigheten och driver den fram till 1920. Hanna avlider den 18 januari 1880.

Barn

NamnBeskrivning
Pehr född den 20 november 1846 i Molleröd. Pehr avlider utav scharlakansfeber den 1 april 1852 i Molleröd.
Anna född den 18 november 1848 i Molleröd. Anna avled av scharlakansfeber den 11 mars 1852 i Molleröd.
Andersfödd den 11 augusti 1850 i Molleröd. Tar över föräldragården 1883.
Annafödd den 7 februari 1853 i Molleröd. Anna avlider den 31 augusti 1853 i Molleröd.
Pehrfödd den 22 mars 1855 i Molleröd. Pehr avlider den 15 juli 1855 i Molleröd.
Hannafödd den 19 maj 1857 i Molleröd. Hanna avlider den 4 februari 1866 i Molleröd.
Pehrfödd den 5 oktober 1862i Molleröd. Pehr ansvarar för föräldragården under åren 1879 till och med 1883.