Nils Persson och Emma Persson. född Hansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 31 december 1945 - 3 februari 1949
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 21 juli 1928 - 24 januari 1931
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 12 september 1942 - 12 september 1942
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 12 september 1942 - 12 september 1942
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 31 december 1945 -3 februari 1949
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 21 juli 1928 - 24 januari 1931

Nils Persson var född den 12 mars 1878 i Vollsjö och han var son till arrendatorn på Brösarp nr 8 i Vollsjö Per Jönsson och hans hustru Anna Nilsdotter. Nils gifter sig den 17 oktober 1913 med Emma Hansson som var född den 19 oktober 1885 i Blentarp. Emma var dotter till åbon på Kogshult nr 1 i Blentarp Hans Persson och hans hustru Johanna Andersdotter. Familjen var bosatt i Vallarum under två perioder dels 1928 – 1931 och även 1945 – 1949. Emma Persson avlider på Vallarum nr 7 den 14 november 1948. Nils Persson bor kvar inom Vallarum nr 7:6 och han avlider den 20 februari 1962.

Bouppteckning efter Emma Persson, född Hansson som avled på Vallarum nr 7 den 14 november 1948.