Nils Persson och Else Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 7:2 (avregistrerat nummer) ca 1878 - ca 1894

Nils Persson föddes den 12 juni 1856 i Hammarlunda och han var son till statardrängen på Löberöds gård Per Nilsson och hans hustru Elna Månsdotter. Den 29 november 1878 gifter sig Nils med Else Bengtsdotter som var född i Starrarp den 16 oktober 1845 och hon var dotter till de tidigare arrendatorerna utav gården Bengt Jönsson och Karna Månsdotter. Familjen driver jordbruket fram till 1894 då Nils avlider den 9 mars 1894. Familjen fortsätter att driva jordbruket fram till 1902 på sonen Axel Idoff tar över arrendet. Else bor kvar på gården fram till sin död den 8 maj 1914 då hon avlider utav kräfta i levern.

Bouppteckning efter Nils Persson som avled på Starrarp nr 7 den 9 mars 1894.

Barn

NamnBeskrivning
Axel Idofffödd 3 mars 1879 i Starrarp. Tar över som ny arrendator 1902. Axel Idoff är bosatt i Malmö och han var gift med Kristina Sofia, föd Jönsson och han hade som yrke slaktarmästare.
Nils Alfred född 27 augusti 1880. Nils Alfred Nilsson flyttar till Östra Kärrstorp den 24 november 1905. Nils Alfred gifter sig den 27 februari 1913 med Johanna Nilsson, född Enevoldsson född den 7 januari 1947 i Fränninge. Familjen driver jordbruk på Rönås nr 8 i Östar Kärrstorp. Nils Alfred avlider i Rönås den 19 december 1947 och Johanna flyttar in till Malmö och bosätter sig på Augustenborgsgatan 17 A där hon bor fram till sin död den 17 januari 1958.
Emma Elidafödd 8 augusti 1882 i Starrarp. Emma Elida flyttar till Lund den 12 december 1902. Emma Elida Paulsson gifter sig den 9 maj 1909 med Nils Christian Paulsson född den 20 november 1884 i Lund. Familjen är bosatt i kvarteret Krusbäret nr 5 och där Nils Christian avlider den 2 augusti 1963. Emma Elida bor på Kastanjegatan 6 A fram till sin död den 15 augusti 1973. Nils Christian arbetade som reparatör.
Anna Mariafödd 30 november1883 i Starrarp. Anna Maria flyttar till Caroli församling i Malmö den 8 oktober 1901. Anna Maria Andersson gifter sig den 14 maj 1910 med Nils Emil Andersson född den 1 februari 1881 i Tryde. Familjen var bosatt i Kvarteret Fretten nr 3 i Sankt Johannes församling i Malmö och Nils Emil arbetade som byggmästare. Nils Emil avlider den 20 januari 1944 utav cancer och Anna Maria är bosatt på Uddeholmsgatan 29 B i Malmö och hon avlider den 9 maj 1974.
Emil Ehrnfridfödd den 9 oktober 1885 i Starrarp. Flyttar till Jönköping den 13 november 1905.
Augusta Amaliafödd den 7 januari 1887 i Starrarp. Augusta Amalia flyttar till Lund den 12 december 1902. Augusta Amalia Bengtsson, född Nilsson gifter sig den 31 december 1930 med ingenjören Nils Bengtsson och Familjen är bosatt i kvarteret Fläschen nr 3. Här avlider Augusta Amalia utav cancer den 9 mars 1944. Augusta Amalia var änka när hon gifte sig med Nils. Hon var änka efter handtverkskonstapel Adolf Persson. Nils Bengtsson gifter om sig 1947 och han avlider den 31 augusti 1957.