Nils Persson i Skumparp

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:20 (avregistrerat nummer) 8 april 1904 - 1 oktober 1960
Skumparp 1:12 avregistrerat nummer 8 april 1904 - 4 februari 1939
Skumparp 1:10 (avregistrerat nummer) 1872 -
Skumparp 1:4 (Avregistrerat nummer) 8 april 1904 - 4 februari 1939

Nils Persson var född den 7 december 1865 i Skumparp och tog över brukandet av föräldragården. Nils Persson förblir ogift men har en husföreståndarinna och hon har två barn Einar och Ellen.
Einar lär till skräddare och har skrädderi i Vollsjö. Ellen var gift med muraremästare Lennart
Sköld och bygger 1934 på 5 tunnland mark avstyckad av Nils Persson som har benämningen
Skumparp 1:19. Nils Persson överlåter gården till systerdottern Anna och hennes man Viktor Nilsson boende i Hårderup. Han flyttar inte till Skumparp utan sköter lantbruket från Hårderup. Nils Persson bor kvar på gården tills något år före sin död 1960. Viktor river stallet och av timret uppför han ett bostadshus på annan plats på fastigheten. Detta bostadshus härjas av storm men uppförs igen. Senare byggdes ett präktigt stall av rivningstimmer från en byggnad från Säljeröds gård. Den gamla gården där Nils Persson bodde rivs 1974 och lämnar plats för vägens rätning, samtidigt som en ny bro byggdes över Sniberupsån och den gamla vackra bron av huggen sten blir fyllning i Hårderups Mosse.