Nils Persson (efter Emma Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 3 februari 1949 - 6 maj 1961
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 3 februari 1949 - 6 maj 1961