Nils Persson (änkeman efter Hanna Svensdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:2 (avregistrerat nummer) 14 mars 1908 - 31 maj 1920
Fränninge 20:3 (aktuellt nummer) 14 mars 1908 - 3 augusti 1909
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 14 mars 1908 - 7 december 1936