Nils Pehrsson och Elisabeth Christiansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:5 (avregistrerat nummer) 15 maj 1866 - 17 januari 1907
Starrarp 6:4 (avregistrerat nummer) 5 januari 1892 - 8 februari 1907
Starrarp 2:9 (avregistrerat nummer) 15 maj 1866 - 17 januari 1907
Starrarp 1:6 (avregistrerat nummer) 31 augusti 1870 - 17 januari 1907

Nils Pehrsson var född den 16 juli 1836 i Starrarp och han var son till Rusthållare Per Nilsson och hans hustru Elisabeth Christiansdotter på Starrarp nr 2, 1/32 mantal. Nils gifte sig den 31 december 1863 i Fränninge med Elisabeth Christiansdotter född den 29 januari 1838 i Vallarum. Elisabeth var dotter till åbon på Vallarum nr 2 Christian Mårtensson och hans hustru Beneta Olsdotter. Nils och Elisabeth är bosatta på Starrarp 2:9 men brukar båda fastigheterna. Elisabeth avlider i tuberkolos den 18 januari 1907 i Starrarp och 9 dagar senare avlider Nils utav
bröstsmärtor.

Artikel i tidningen Svenska Tribunen-nyheter den 26 februari 1907

Artikel till höger infördes i tidningen Svenska Tribunen-nyheter som var en tidning som utkom i Amerika.

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Elisabeth Christiansdotter som avled på Starrarp nr 2 den 18 januari 1907.

Den 8 fenruari förrättades bouppteckning efter åboen Nils Perssons på Starrarp nr 2 avlidna hustru Elisabeth Christiansdotter som avled den 18 januari 1907 som efter sig lämnade såsom arvtagare efter numera avlidne åboen Nils Persson samt under deras äktenskap födda efterlevande barn:
sonen Nils, boende i Stockholm
sonen Christian, vistas i Amerika
sonen Arvid, vistas i Amerika
sonen Johan vistas i hemmet
dottern Ana, vistas i hemmet
Christina, vistas i Amerika
I bouppteckningen framgår det att man såld fastigheterna Starrarp 1 1/48 mantal, Starrarp nr 2 1/32 mantal, samt Starrarp nr 6 1/32 mantal eller tillsammans 1/12 mantal för köpeskillingen 12 000 kr vilket ger att 6 000 tas upp bouppteckningen. Oförsålda fastigheten 67/4096 på Starrarp nr 5 samt 1/32 mantal Starrarp nr 6 efter dess taxeringsvärde på 8 073 kr vilket hälften tas upp i bouppteckningen. Dom totala tillgångarna i dödsboet var 23 110 kr samt att det fanns skulder på 13 539 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 9 570 kr.

Bouppteckning efter Nils Pehrsson som avled på Starrarp nr 2 den 27 januari 1907.

Den 8 februari förrättades bouppteckning efter avlidne åboen Nils Persson på Starrarp nr 2 som avled den 27 januari 1907 och efter sig lämnade såsom arvtagare sina med sin förut avlidna hustru Elisabeth Christiansdotter under äktenskapet födda efterlevande barn:
sonen Nils, boende i Stockholm
sonen Christian, vistas i Amerika
sonen Arvid, vistas i Amerika
sonen Johan vistas i hemmet
dottern Ana, vistas i hemmet
Christina, vistas i Amerika
I bouppteckningen framgår det att man såld fastigheterna Starrarp 1 1/48 mantal, Starrarp nr 2 1/32 mantal, samt Starrarp nr 6 1/32 mantal eller tillsammans 1/12 mantal för köpeskillingen 12 000 kr vilket ger att 6 000 tas upp bouppteckningen. Oförsålda fastigheten 67/4096 på Starrarp nr 5 samt 1/32 mantal Starrarp nr 6 efter dess taxeringsvärde på 8 073 kr vilket hälften tas upp i bouppteckningen. Dom totala tillgångarna i dödsboet var 11 580 kr samt att det fanns skulder på 6 769 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 4 810 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd 8 oktober 1864 i Starrarp. Avlider den 7 december 1884 utav tyfusfeber på Kalmar sjukhus.
Nilsfödd 12 juli 1866 i Starrarp. Flyttar till Malmö 26 september 1895. Nils var en gift man kyrkobokförd i Enskede, Stockholm. Han hade bytt efternamn till Krantz med bostad Grönavägen nr 8 och han avled den 20 juni 1948.
Christianfödd 1 februari 1869 i Starrarp. Obefintlig person den 19 november 1895.
Arvidfödd 2 mars 1871 i Starrarp. Obefintlig person 20 juni 1898.
Johanfödd 1 april 1873 i Starrarp. Blir Åbo på föräldragården 1910.
Annafödd 23 april 1875 i Starrarp. Flyttar till Hyllie 21 april 1902. Anna var hem- bagerska och hon emigrerade till Amerika den 3 juni 1903.
Christinefödd 4 januari 1878 i Starrarp. Emigrerar till Amerika den 11 augusti 1899 med destination Harvey N D i USA och hon reste från Malmö.
Augustfödd 13 december 1880 i Starrarp. Avlider i koppor 26 april 1881.