Nils Oskar Nilsson och Elsa Margit Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:38 (avregistrerat nummer) 13 januari 1953 - 16 december 1969
Vallarum 7:20 (avregistrerat nummer) 13 januari 1953 - 16 december 1969
Vallarum 6:2 Rydala (avregistrerat nummer) 13 januari 1953 -