Nils Oskar Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:9 (avregistrerat nummer) 19 april 1909 - 14 mars 1913
Starrarp 3:16 (avregistrerat nummer) 19 april 1909 - 14 mars 1913
Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer) 19 april 1909 - 14 mars 1913
Starrarp 3:4 (avregistrerat nummer) 19 april 1909 - 14 mars 1913

Nils Oskar Nilsson föddes i Västerstad den 4 april 1884 och han var son till åbon Gustaf Nilsson
och Kerstina Andersdotter som var bosatta på Östra Vedåkra nr 2 i Västerstad. Han kom till Starrarp den 29 juli 1909 och flyttar tillbaka till föräldragården den 9 juli 1913. Nils Oscar gifte sig den 23 juni 1919 och var folkbokförd på Abås Amalietorp. Han avlider den 29 juni 1932. Han avled utav kräfta i bröst och mage.