Nils Olsson (Starrarp)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 19 mars 1936 - 23 april 1942
Starrarp 2:6 (avregistrerat nummer) 13 september 1917 - 16 mars 1918
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 juni 1897 - 25 februari 1903
Hårderup 2:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 juni 1897 – 25 februari 1903
Hårderup 2:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 juni 1897 - 25 februari 1903