Nils Olsson och Kjersti Christiansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:4 Robertsborg (avregistrerat nummer) 23 november 1878 - 21 mars 1906
Vallarum 2:2 (aktuellt nummer) 14 december 1870 - 15 januari 1883
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 14 december 1870 - 21 mars 1906
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 14 december 1870 -

Nils Olsson född i Vallarum den 24 februari 1842 och gifte sig med dottern på gården Kjersti Christiansdotter född 2 mars 1840 i Vallarum och var dotter till de tidigare ägarna Christian Mårtensson och Bengta Olsdotter. Nils kom närmast ifrån Vallrum nr 4 1869 och han var son till åbon på Vallarum nr 4 Ola Pehrsson och hans hustru Kjerstin Olsdotter. Nils avlider den 13 februari 1908 i Vallarum. Kjersti avlider den 23 november 1929 i Vallarum.

Bouppteckning efter Nils Olsson som avled i Vallarum den 13 februari 1908.

Bouppteckning efter Kjersti Christiansdotter som avled i Vallarum den 23 november 1929.

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd 11 januari 1870 i Vallarum. 1905 flyttar Johanna till Starrarp nr 10 där hon gifter sig den 24 november 1905 med Nils Albrektsson. Familjen är bosatt på Oxie nr 15 och här avlider Johanna den 20 mars 1941. Senare är Nils bosatt på Starrarp 10:2 och där han avlider den 5 juli 1950.
Christianfödd 30 april 1873 i Vallarum. Avlider den 5 augusti 1876.
Gustaf Adolffödd 6 november 1875 i Vallarum. Blir ny åbo på gården. Gustaf Adolf Nilsson gifter sig med Elise Olsson den 8 oktober 1909. Elise var född den 19 maj 1876 i Fränninge. Familjen var bosatt i Vallarum nr 2 och där Gustaf Adolf avlider den 2 november 1933 och Elise avlider den 28 oktober 1942.
Mariafödd 25 mars 1879 i Vallarum. Maria flyttar till Bjälkhult 1906 där hon den 30 november 1906 gifter sig med åbon Olof Jönsson. Olof var född den 9 december 1874 i Fränninge och familjen var bosatt i Bjälkhult. Maria avlider den 10 mars 1949 och Olof avlider den 17 januari 1961.
Elinfödd 16 februari 1886 i Vallarum. Avlider den 14 april 1886.