Nils Olsson och Kersti Olsson, född Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:38 (aktuellt nummer) 31 juli 1940 - 20 mars 1962
Bjälkhult 1:29 (aktuellt nummer) 13 augusti 1928 - 13 augusti 1928
Bjälkhult 1:25 31 december 1894 - 11 april 1942
Bjälkhult 1:21 (aktuellt nummer) 31 december 1894 - 11 april 1942
Bjälkhult 1:15 (aktuellt nummer) 31 december 1894 - 11 april 1942
Bjälkhult 1:14 Söberga Gård (aktuellt nummer) 31 december 1894 - 11 april 1942

Nils Olsson född i Hårderup den 12 november 1869 och han gifte sig den 2 december 1893 med Kersti Persson. Kersti var född i Skumparp den 11 december 1868. Nils var son till åbon Ola Nilsson och hans hustru Kersti Nilsdotter. Kersti var dotter till åbon på Skumparp nr 1 Per Hansson och hans hustru Elna Bengtsdotter. Familjen kom från Hårderup nr 4 1896. Nils hade varit i Amerika och återvände till hembygden 1893. Familjen är senare bosatt på Bjälkhult 1:38 och där Kersti avlider den 4 mars 1962 och Nils avlider den 11 april 1964.

Barn

NamnBeskrivning
Oloffödd 19 februari 1894 i Bjälkhult. Flyttar till Ystad 10 november 1913. Olof Nilsson gifte sig den 9 april 1932 med Berta Josefina Nilsson född den 19 mars 1903 i Lyby. Familjen är folbokförd på Hagadalsvägen 8 i Hörby och där Olof avlider den 22 april 1993 och Berta Josefina avlider den 13 april 1998.
Magnus Antonfödd 19 augusti 1896 i Bjälkhult. Snickare. Gifter sig den 31 mars 1922 med Astrid Linnea Elvira Frank född den 4 september 1899 i Caroli, Malmö. Flyttar till Hårderup nr 4 1928. Familjen är senare bosatt i Möllevången i Malmö på Upplandsgatan 8 A och där Magnus Anton avlider den 26 mars 1977 och Astrid Linnea Elvira bosätter sig på Kiviksgatan 7 D i Malmö och där hon avlider den 5 juli 1985.
Anna Mariafödd den 30 april 1899 i Bjälkhult. Anna Maria Nilsson gifter sig den 14 april 1927 med slaktaren Bernhard Viktor Nilsson född den 23 november 1898 i Östraby. Familjen är bosatt på Hårderup 2:9 och där Anna Maria avlider den 25 maj 1952. Senare är Bernhard Viktor folkbokförd på Amiralsgatan 92 B i Malmö där han bor fram till sin död den 11 maj 1970.
Anders Algotfödd 20 september 1901 i Bjälkhult. Anders Algot arbetade som chaufför. Han gifter sig den 19 september 1931 med Anna Greta Nilsson född den 20 juni 1909 i Lund. Familjen var folkbokförd på Strömgatan 2 B i Hörby och där Anders Algot Nilsson avlider den 15 november 1992 och Anna Greta avlider den 6 augusti 2005.
Hulda Charlottafödd 16 januari 1904 i Bjälkhult. Hulda Charlotta Nilsson avlider 16 december 1922 utav tuberklos i ryggen efter vistelse på sanatorium. Avlider på Lunds lasarett.
Emelia Violafödd 8 augusti 1906 i Bjälkhult. Emelie Viola Jönsson gifter sig den 8 april 1939 med Herman Jönsson som var född den 24 april 1897 i Fränninge. Familjen var bosatt på Vångavägen 10 i Vollsjö och där Herman avlider den 8 juni 1978 och där Emelie avlider den 16 april 1987.
Olga Beatafödd 12 december 1908 i Bjälkhult. Olga Beata Eklund gifter sig den 31 mars 1934 med Anders Sigfrid Eklund som var född den 10 juli 1905 i Östra Sallerup. Familjen var bosatt på Starrarp 7:10 och där Anders Sigfrid avlider den 10 november 1968 och där Olga Beata avlider den 12 juli 1976.
Nils Gunnarfödd 12 februari 1911 i Bjälkhult. Nils Gunnar Nilsson avlider den 26 december 1911 utav "hjärntuberkulos".