Nils Olsson och Johanna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 20:6 18 juli 1900 - 19 november 1903
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 2 april 1904 - 17 januari 1920

Nils Olsson född den 28 augusti och döpt den 9 september 1869 i Fränninge nr 30 och han var son till åbon Ola Persson och hans hustru Elna Larsdotter på Fränninge nr 30. Nils gifte sig den 13 juli 1895 i Fränninge med Johanna Andersdotter född 30 januari och döpt den 3 februari 1870 i Fränninge. Johanna var dotter till ladufogden Anders Svensson och hans hustru Elna Olsdotter på Vallarum nr 11. Nils och Johanna flyttade från Fränninge Nr 20, 1904. ”Den 27 oktober 1919 dog Johanna Andersson, hustru till Åbon Nils Olsson på Nr 3 Hårderup. Johanna var född den 30 januari 1870. Dödsorsak: Lungsot. Begravd den 2 november 1919. Doktor Jeppsson, Ekman.” I kyrkboken står också att Nils Olsson har erkänt sig som fader till Maria Antonia Hansson f. Nilssons son Stig Lennart som är född 14 januari 1929. Maria var arbetaränka och jobbade som hushållerska. Nils Olsson finns omnämnd i pantbrevslistan 1927 vilket bör stödja att han ägt fastigheten. Nils Olsson avlider på Fränninge nr 27:18 den 6 december 1950.

Bouppteckning efter Johanna Andersdotter som avled den 27 oktober 1919.

Den 17 januari 1920 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Nils Olssons på Hårderup nr 3, avlidna hustru Johanna Olsson som avled den 27 oktober 1919 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Nils Olsson samt barnen:
dottern Edit, vistande i hemmet.
dottern Astrid född 10 juni 1899
dottern Olga född den 31 augusti 1905
I bouppteckningen upptogs fastigheten Hårderup nr 3 39/480 mantal som makarna gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis daterat till 23 december 1904 och upptogs till taxeringsvärdet på 12 000 kr. Dom sammanlagda tillgångarna uppgick till 22 047 kr och det fanns skulder på 5 138 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 16 943 kr.

Bouppteckning efter Nils Olsson som avled den 6 december 1950.

Den 11 januari 1951 förrättades bouppteckning efter före detta hemmansägaren, änklingen Nils Olsson på Fränninge nr 27 som född 1869 och avled den 6 december 1950 och efterlämnade såsom dödsbodelägare:
dottern Edit gift 1927 med hemmansägare Anders Nilsson, Ingemantorp, Önneköp.
dottern Astrid, avliden men efterlämnade barnen
sonen Nils Johnsson
sonen Dick Johnsson
dotter Asta Johnsson
sonen Flody Johnsson
Alla vistande i Amerika.
Dom sammanlagda tillgångarna i dödsboet uppgick till 945 kr och det fanns skulder på 968 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Edit Elvirafödd 27 mars 1897 i Fränninge och flyttade till Ingemanstorp, Långaröds socken den 4 juni 1927. Här gifter hon sig den 25 februari 1927 med Anders Hilding Nilsson född i Långaröd den 8 september 1897. Familjen är folkboförd i Fränninge på nr 2:49. Anders Hilding avlider den 13 november 1959 och Edit Elvira bosatt på Fränningevägen 10 i Vollsjö avlider den 8 januari 1987.
Astrid Gunhildfödd 10 juni 1899 i Fränninge och emigrerade till Amerika den 9 september 1920.
Olga Nancy Johannafödd 30 augusti 1905 i Fränninge och hon dog den 9 april 1921. ”Den 9 april 1921 dog Olga Nancy Johanna Nilsson å Nr 3 Hårderup, dotter till ägaren Nils Olsson därstädes. Född den 30 augusti 1905. Dödsorsak: lungblödning. Begravd den 17 april 1921. Doktor Ekman m fl.”