Nils Olsson och Ingrid Olsson, född Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:30 Skoghem (aktuellt nummer) 20 januari 1941 – 19 januari 1946

Nils Olsson var född den 5 september 1870 i Östra Sallerup och han var son till åbon på Pärup nr 2 i Östra Sallerup Ola Jönsson och hans hustru Elan Andersdotter. Nils gifter sig den 28 oktober 1898 med Ingrid Jönsson som var född den 17 oktober 1871 i Bjälkhult. Ingrid var dotter till åbon i Bjälkhult Jöns Isaksson och hans hustru Elna Nilsdotter. Familjen kom till Bjälkhult från Östra Sallerup den 6 juni 1941 och man brukar gården fram till 1946 efter att Ingrid avled den 27 november 1945. Nils bor kvar på Bjälkhult 1:30 och där han avlider den 17 april 1953.

Jordbruksräkningen 1944, Nils Olsson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 uppgav Nils Olsson fastigheten Skogshem inom Bjälkhult och som omfattade 1 hektar vilket allt var åkermark. Man hade installerat vatten och avlopp i boningshuset men inte i stallarna och det fanns elektricitet för belysning.

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Ingrid Olsson som avled i Bjälkhult den 27 november 1945.

Bouppteckning efter Nils Olsson som avled i Bjälkhult den 17 april 1953.

 

Barn

NamnBeskrivning
Olof född den 18 november 1901 i Östra Sallerup. Olof Nilsson förblev ogift och han var i perioder intagen på Sankt Lars sjukhus i Lund. Olof avlider den 21 april 1957 i Fränninge.
Ivarfödd den 20 juli 1905 i Östra Sallerup. Ivar förblir ogift hela livet och han arbetade som jordbruksarbetare och han avlider den 27 december 1952 i Fränninge.