Nils Olsson och Alma Augusta Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:8 (avregistrerat nummer) 21 april 1915 - 13 januari 1919

Nils Olsson var född 11 augusti 1897 i Hårderup. Nils Olsson gifter sig den 8 juni 1926 med Alma Augusta Olsson född den 12 april 1894 i Östraby. Familjen är folkbokförd i Hörby på boendeadress Karlsfält Postl 131. Alma Augusta avlider den 18 november 1974 och Nils avlider den 26 februari 1988 i Kvarng, Lundegården.