Nils Olsson …

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer) 18 augusti 1881 - 10 april 1890