Nils Olsson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:38 (aktuellt nummer) 20 mars 1962 - 15 april 1963