Nils Olsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:30 Skoghem (aktuellt nummer) 22 februari 1947 – 21 maj 1952

Änkeman efter Ingrid Olsson, född Jönsson