Nils Olsson (änkeman efter Johanna Andersdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 17 januari 1920 - 31 januari 1935

Nils Olsson född den 28 augusti och döpt den 9 september 1869 i Fränninge nr 30 och han var son till åbon Ola Persson och hans hustru Elna Larsdotter på Fränninge nr 30. Nils gifte sig den 13 juli 1895 i Fränninge med Johanna Andersdotter född 30 januari och döpt den 3 februari 1870 i Fränninge. Johanna var dotter till ladufogden Anders Svensson och hans hustru Elna Olsdotter på Vallarum nr 11. Nils och Johanna flyttade från Fränninge Nr 20, 1904. ”Den 27 oktober 1919 dog Johanna Andersson, hustru till Åbon Nils Olsson på Nr 3 Hårderup. Johanna var född den 30 januari 1870. Dödsorsak: Lungsot. Begravd den 2 november 1919. Doktor Jeppsson, Ekman.” I kyrkboken står också att Nils Olsson har erkänt sig som fader till Maria Antonia Hansson f. Nilssons son Stig Lennart som är född 14 januari 1929. Maria var arbetaränka och jobbade som hushållerska.
Nils Olsson finns omnämnd i pantbrevslistan 1927 vilket bör stödja att han ägt fastigheten. Nils Olsson avlider på Fränninge nr 27:18 den 6 december 1950.

Barn

NamnBeskrivning
Edit Elvirafödd 27 mars 1897 i Fränninge och flyttade till Ingemanstorp, Långaröds socken den 4 juni 1927. Här gifter hon sig den 25 februari 1927 med Anders Hilding Nilsson född i Långaröd den 8 september 1897. Familjen är folkboförd i Fränninge på nr 2:49. Anders Hilding avlider den 13 november 1959 och Edit Elvira bosatt på Fränningevägen 10 i Vollsjö avlider den 8 januari 1987.
Astrid Gunhildfödd 10 juni 1899 i Frenninge och emigrerade till Amerika den 9 september 1920.
Olga Nancy Johannafödd 30 augusti 1905 i Fränninge och hon dog den 9 april 1921. ”Den 9 april 1921 dog Olga Nancy Johanna Nilsson å Nr 3 Hårderup, dotter till ägaren Nils Olsson därstädes. Född den 30 augusti 1905. Dödsorsak: lungblödning. Begravd den 17 april 1921. Doktor Ekman m fl.”