Nils Theodor Olofsson och Gulli Linnea Olofsson, född Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:58 (aktuellt nummer) 6 april 1944 - 30 november 1981
Bjälkhult 1:4 (aktuellt nummer) 6 april 1944 – 30 november 1981
Bjälkhult 1:3 (avregistrerat nummer) 6 april 1944 -
Bjälkhult 1:2 (aktuellt nummer) 6 april 1944 – 30 november 1981

Nils Theodor Olofsson var född den 10 september 1914 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Bjälkhult 1:2 åbon Olof Olsson och hans hustru Anna Olsson, född Nilsson. Nils gifter sig den 3 juni 1944 med Gulli Linnea Persson som var född den 9 februari 1922 i Långaröd. Gulli var dotter till hemmansägaren på Farhult nr 2 i Långaröd Per Albert Nilsson och hans hustru Anna Nilsson, född Jönsson. Familjen brukar gården fram till 1981 då deras som Sune Olofsson över tar driften. Nils och Gulli är senare bosatt på Vångavägen 9 i Vollsjö och där Nils avlider den 4 augusti 1982. Senare flyttar Gulli till Vångavägen 8 E och hon avlider den 1 juni 2012.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944.

Fastigheten omfattade totalt 24 hektar mark varav 17 hektar var åkermark och 7 hektar skogsmark. På gården fanns gödselstad byggd av cement och man hade investerat i fem jordbruksmaskiner för att underlätta brukandet. Vatten fanns ej indraget i stallar eller boningshus men man hade installerat elektricitet för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Bengt Åke Ingvarfödd den 6 februari 1946 på Hörby BB. Bengt Åke Ingvar Olofsson förbli ogift hela livet och han var bosatt på Solrosgatan 9 i Hörby och han avlider den 7 oktober 1979.
Nils Bertil Rolandfödd den 3 juli 1949 i Fränninge.
Bo Sune Ingemarfödd 11 april 1957 i Fränninge.