Nils Olle Olsson och Ellen Ingeborg Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:37 (aktuellt nummer) 16 januari 1974 -
Vallarum 4:4 (aktuellt nummer) 5 januari 1945 - 29 juli 1981
Vallarum 4:1 Starelund (avregistrerat nummer) 5 januari 1945 -