Välj en sida

Nils O. Ohlander och Anna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 14:15 5 juli 1905 - 1 april 1909
Starrarp 1:17 Starrarps bageri (aktuellt nummer) 30 november 1884 - 20 maj 1946
Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer) 30 november 1885 - 20 maj 1946

Nils Olsson Ohlander föddes den 8 december 1859 i Starrarp nr 8 och var son till husmannen Ola Nilsson och hans hustru Sissa Hansdotter. Nils gifter sig den 27 juni 1891 med pigan Anna Nilsson född den 23 september 1866 i Östraby. Anna var dotter till pigan Elna Jönsson. Nils var bagare till yrket. Anna avlider den 27 augusti 1895 i Starrarp, enbart fem dagar efter att dottern Anna Elvira föddes. Nils O Ohlander avlider den 24 december 1945 i Starrarp nr 1.

Länk till Berit Anderbergs i Höör material

Bouppteckning efter Anna Nilsdotter som avled på Starrarp nr 1 den 27 augusti 1895.

Den 4 november 1895 förrättades bouppteckning efter bagaren Nils Ohlanders på Starrarp nr 1 avlidna hustru Anna Nilsdotter som avled den 27 augusti 1895 och efter sig lämnade såsom arvingar efterlevande änklingen samt deras under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Hilding, född den 25 september 1891
dottern Agnes Aurora född den 26 augusti 1893
dottern Anna Elvira, född den 22 augusti 1895
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/920 mantal Starrarp nr 1 som änklingen förvärvat före äktenskapet och upptogs till taxeringsvärdet med uppförda åbyggnader till 1 000 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 6 167 kr och det fanns skulder på 29 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 6 137 kr.

Bouppteckning efter Nils O Ohlander som avled på Starrarp nr 1 den 24 december 1945.

Den 19 januari 1946 förrättades bouppteckning efter före detta bagaremästaren Nils O Ohlander på Starrarp nr 1, som född den 8 december 1859, avled den 24 december 1945. Den avlidne var änkling efter Anna Ohlander, född Nilsdotter med vilken hen ingick äktenskap år 1891 och efterlämnade barnen:
dottern Agnes Aurora Ohlander, Starrarp, ogift
dottern fru Anna Elvira, gift med lantbrukaren Gösta Anderberg i Fogdarp
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/920 mantal på Starrarp nr 13 som upptogs till taxeringsvärdet på 3 800 kr. Dom sammanlagda tillgångarna i dödsboet uppgick till 33 119 kr och det fanns skulder på 1 510 kr vilket tillsammans ger en behållning i bouppteckningen på 31 609 kr.

Länk till Brev från Ola Nilsson till sonen Nils Ohlander

Barn

NamnBeskrivning
Hildingfödd 25 september 1891 i Starrarp. Avlider den 25 september 1897.
Agnes Aurorafödd 26 augusti 1893 i Starrarp. Flyttar till Stockholm den 5 mars 1918 och återkommer 8 månader senare. Tar över föräldragården 1946. Förblir ogift och avlider på Solkullen i Vollsjö den 10 augusti 1980.
Anna Elvirafödd 22 augusti 1895 i Starrarp. Flyttar till Östraby den 10 september 1923. Anna Elvira gifte sig den 31 mars 1923 avled den 13 juni 1966 i Lyby 7:11.