Nils Gerhard Walter och Marta Elisabeth Walter, född Albrektsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:7 (aktuellt nummer) 18 oktober 1941 - 12 maj 1964
Starrarp 10:2 (aktuellt nummer) 18 oktober 1941 - 12 maj 1964

Nils Gerhard Walter var född den 24 september 1905 i Smedstorp och han var son till Nils J Walter och hans hustru Johanna, född Lundblad. Nils Gerhard gifter sig den 24 november 1935 med dottern på gården Marta Elisabeth Albrektsson. Marta Elisabeth var dotter till Nils Albrektsson och hans hustru Johanna Nilsson och hon var född den 20 oktober 1909. Familjen driver jordbruket under perioden 1941 – 1964 då deras son Sven tar över brukandet. Senare är Marta Elisabeth och Nils Gerhard bosatta i Hörby där Nils Gerhard avlider den 28 december 1974 och Marta Elisabeth avlider den 11 mars 2000.

Fastigheten omfattade totalt 25 hektar varav 18 hektar var åkermark och 2,5 hektar var skog. 9 hektar var täckdikade och det fanns en gödselstad byggd av sten. Man hade på gården fem olika jordbruksmaskiner för att underlätta i jordbruket. Vatten var indraget i stallar och boningshus och det fanns avlopp installerat i boningshuset. Det fann elektricitet indraget för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Götefödd 1936
Svenfödd 1939
Kurt född 1941