Nils Nilsson (änkeman efter Hanna Påhlsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 juli 1927 - 7 december 1942
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 9 september 1884 - 9 september 1884