Nils Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:14 (avregistrerat nummer) 1893 -

Emigrerar till Amerika 25 augusti 1900