Nils Nilsson och Maria Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:16 15 juli 1875 - 30 december 1875
Hårderup 1:10 – 1:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 juli 1875 - 1 mars 1913

Nils Nilsson föddes i Östraby den 17 november 1838 och han var son till åbon i Tollstorp Nils Månsson och hans hustru Hanna Nilsdotter. Nils gifter sig 1868 med Maria Persdotter som var född den 29 september 1848 i Östra Kärrstorp. Familjen flyttade till Hårderup i november 1879 från Östra Kärrstorp. Familjen bor kvar i Hårderup nr 1 och där Nils avlider den 13 mars 1918 utav ålderdomssvaghet. Maria Nilsson, f Persdotter avlider av ålderdomssvaghet i Östra Kärrstorp den 23 september 1925. På slutet vårdades hon av sonen som är läkare.

Ur boken “Frenninge socken genom tiderna” kan vi läsa följande:

“Gården kallades “Paradiset”, emedan gårdens grundare Nils Nilsson i samband med uppodling av markerna på 1870-talet även anlade en vacker park, som smälte in i den omgivande naturen på ett sällsamt sätt. I det nordvästra hörnet av ägorna till Paradiset låg till nyligen ett litet hus, som i början av 1900-talet beboddes av en originell man som kallades Lenke.”

Bouppteckning för Nils Nilsson 1918 efter att han avlidit den 13 mars 1918.

Den 25 mars 1918 förrättades bouppteckning efter f d åboen Nils Nilsson på Hårderup nr 1 sam hade avlidit den 13 mars 1918 och efterlämnat såsom arvtagare änkan Maria Persdotter samt deras under äktenskapet födda efterlevande barn
sonen Nils Nilsson i Malmö
sonen Olof Nilsson i Ystad
sonen, läraren Anton Nilsson i Göteborg
sonen studerande Hjalmar Nilsson i Lund
dottern Emma Nilsson i Ystad
dottern Anna Nilsson vistandes i Amerika
dottern Augusta Nilsson vistas i Köpenhamn
dottern Ida Nilsson gift med stations skrivaren Tegellund i Norrköping
dottern Christina Nilsson gift med stations inspector Kassel i Mellansel
Efter auktion värderades lösöret och byggnad till 5 430 kr och att skulderna uppgick till 221 kr vilket innebar
att dödsboets behållning var 5 208 kr.

Yngste sonen Hjalmar Frendel berättar om bygden:

Länk till: Hjalmar Frendels brev

Bouppteckning för Maria Nilsson, född Persdotter och som avled den 23 september 1925.

Den 3 oktober 1925 förättades bouppteckning efter änkan Maria Nilsson, född Persson från Hårderup nr 1 som avlidit den 23 september 1925 och efterlämnade som bröstarvingar:
sonen järnarbetaren Nils Nilsson i Malmö
sonen, läroverksadjunkten Anton Frendel i Askersund
sonen doktorn Hjalmar Frendel i Lund
dottern änkefru Emma Sofia Holmgren i Ystad
dottern Anna Johanna Nilsson gift med W Berggren i Amerika
dottern fröken Märtha Augusta Nilsson vistas i Köpenhamn
dottern Ida Evelina gift med förste stationsskrivaren Olof Teglund i Norrköping
Avlidne sonen Olof Nilssons från Ystad dotter Evy Britten född 9 juni 1916
Avlidne dottern Hanna Kristinas barn i äktenskapet med förste stationsskrivaren Gustav Cassel i Malmö: dottern Anna Maria född 19 juni 1907, dottern Gertrud Margareta född 16 april 1909, sonen Karl Gustav född 13 februari 1911, dottern Ingrid Wilhelmina född den 2 juni 1913, sonen Bror Nils Lennart född 13 oktober 1917.
Tillgångarna uppgick i bouppteckningen till 2 476 kr och skulderna uppgick till 310 kr vilket gör att
behållningen i dödsboet uppgick till 2 165 kr

Dotter Anna Johanna Nilsson emigrerade till Amerika 1902 och hon var gift med Oscar Wilhelm Berggren som var född den 21 oktober 1880 i Stockholm. Oscar Wilhelm emigrerade till Amerika 1884 och han gjorde militärtjänst i Oakland County no 1 i Michigan, USA. Familjen var den mesta tiden bosatt i Pontiac, Oakland i Michigan, USA. Oscar Wilhelm avlider den 12 augusti 1947 i Pontiac, Oakland, Michigan, USA och han jordfästes på Oak Hill Cementary, Pontiac, Oakland, Michigan, USA. 1966 vistades Anna Johanna i DeLand, Volusia, Florida, USA och där hon avlider den 7 augusti 1966. Anna Johanna begrovs i Oak Hill Cementary, Pontiac, Michigan, USA. Paret fick två barn: Nels Oscar Berggren och Jennie Margaret Peppersack (född Berggren)

Källa: Find a grave, Oak Hill Cementary, Pontiac, Oakland, Michigan, USA.

Anna Johanna och Oscar Wilhelm är begravda på Oak Hill Cementary, Pontiac, Oakland Michigan, USA. Här ovanför ses Oscar och Annas gravsten.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 17 november 1869 i Östra Kärrstorp. Nils Nilsson flyttar till Malmö 1891. Han gifter sig den 2 augusti 1901 med Johanna Jakobsson som var född den 7 april 1863 i Östra Kärrstorp och hon var dotter till åbon på Rönås nr 6 Jacob Pehrsson och hans hustru Hanna Jönsdotter. Familjen var bosatt i Sankt Pauli församling i Malmö på Bolagsgatan 6/ Flodgatea 10. Här avlider Johanna den 26 maj 1943. Nils som arbetade som järnarbetare avled den 30 juni 1944.
Emma Sofiafödd 29 juni 1872 i Östra Kärrstorp. Emma Sofia Holmgren, född Nilsson flyttar till Landskrona den 30 december 1890. Emma Sofia var gift men hon skild sig den 22 mars 1911. Hon är senare bosatt i kvarteret Birgitta nr 7 i Ystad och där hon avlider den 31 januari 1963.
Anna Johannafödd 4 januari 1875 i Hårderup. Anna Johanna flyttar också till Landskrona den 30 december 1890. Hon bodde i Roten 35 - 36 och var piga hos Hofpredikanskan änkefrun Emelie Sofie Petersson, född Weibull där hon stanna ett år. I samband med bouppteckningen 1918 efter fadern Nils Nilsson så vistas Anna i Amerika. I samband med bouppteckningen för modern Maria Nilsson, som avled 1925 kan vi läsa att Anna har gift sig med med W Berggren och är bosatt i Amerika. Anna Johanna gifte sig med Oscar Wilhelm Berggren som var född 1880 i Stockolm. Familjen var först bosatt i Dodge i Wisconsin och flyttar senare till Oakland i Michigan. Anna ich Wilhelm får tre barn Nels Oscar, Jennie Margareta och Anton W Berggren. Wilhelm avlider den 12 augusti 1947 i Pontiac, Oakland i Michigan. Anna flyttar senare till Deland, Volusia i Florida och hon avlider den 17 augusti 1966.
Martha Augustafödd 27 juli 1877 i Hårderup. Blir konfirmerad i Wä den 8 april 1892 och flyttar till Kristianstad samma år. Kommer tillbaka från Kristianstad den 11 november 1895 och flyttar till Herslöv den 6 november 1896 och kommer tillbaks ett år senare den 11 november 1897. Martha Augusta flyttar till Köpenhamn i Danmark den 25 maj 1920.
Ida Evelinafödd 24 december 1879 i Hårderup. Ida Evelina gifter sig den 11 maj 1908 med Sven Olof Teglund född 8 januari 1877 i Umeå och är Statens skrifvare i Slöta församling i Skaraborg dit Ida Evelina flyttar. Familjen var senare bosatt på Ivarsgatan 10 i Uppsala och där stationsinspektören Sven Olof Teglund avlider den 26 mars 1946. Ida Evelina flyttar senare till Näsby Allé 8 i Täby och där hon avlider den 24 september 1964.
Hanna Christinafödd 21 juni 1883 i Hårderup. Hanna Christina har en oäkta dotter född i Sundsvall, Nancy Ingeborg född 8 januari 1902. Hanna Christina gifter sig med Per Gustav Cassel, telegrafist från Kiruna Juckasjärvi dit Hanna Christina flyttar den 17 november 1908. Per Gustav är född den 30 juni 1878 och är fader till Hanna Christinas oäkta dotter Nancy Ingeborg. Per Gustaf var stationsinspektör. Familjen var bosatt i Mellansel i Anundsjö och där Hanna Christina avlider den 16 mars 1922 utav lungtuberculos och hon blev begravd i Fränninge. Per Gustaf Cassel var född i Finland och han var senare bosatt på Surbrunnsgatan 16 i Stockholm i Engelbrekts församling. Han avled den 17 november 1967.
Oloffödd 9 april 1886 i Hårderup. Olof flyttar till St Johannes i Malmö den 6 november 1906. Olof Nilsson gifter sig den 22 mars 1911 med Edla Maria Andersson som var född den 6 februari 1886 i Hedeskoga. Familjen var bosatt på kvarteret 76 B - 77 A i Ystad och där Olof, som var möbelsnickare, avlider den 1 december 1918 utav influensa. Senare är Edla Maria bosatt i kvarteret Grönwall nr 8 i Ystad och hon avlider den 1 juli 1969.
Antonfödd 6 maj 1889 i Hårderup. Flyttar till St Pauli i Malmö den 13 december 1902. Han har en magisterexamen och byter till Frendel i efternamn. Kommer tillbaka från Sankt Pauli i Malmö den 20 oktober 1908. Den 5 oktober 1915 gifter sig Anton i Vasa församling i Göteborg med Maud Caravello född 30 juli 1891 i Göteborgs domkyrkoför. Anton är vid detta tillfälle Fil Mag. Komminister Johan Ljungdahl ifrån Sankt Pauli i Malmö förrättar vigseln. Familjen är senare bosatt på Storgatan 28 i Askersund och där Anton avlider den 9 juli 1961. Maud bor kvar på samma adress och hon avlider den 19 mars 1975.
Hjalmarfödd 18 oktober 1893 i Hårderup. Han byter också namn till Frendel och flyttar till Lunds stadsförsamling 28 december 1914. Hjalmar gifte sig den 29 oktober 1926 med Oktavia Adina Möller som var född den 12 januari 1899 i Harlösa. Familjen var bosatt på Regeringsgatan 90 i Landskrona. Oktavia Adina avlider den 12 augusti 1970 och Hjalmar avlider den 15 februari 1974.