Nils Nilsson och Karna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:18 (avregistrerat nummer) 3 september 1868 - 17 april 1882
Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) 3 september 1868 - 17 april 1882
Vallarum 7:22, Fredrikstorp nr 1 Vallarums Affär (avregistrerat nummer) 18 december 1879 - 13 maj 1884
Vallarum 7:19 (avregistrerat nummer) 25 februari 1852 - 17 april 1882
Nils Nilsson och Karna Olsdotter 2 mars 1848 - 17 april 1882
Vallarum 7:13 (avregistrerat nummer) 2 mars 1848 - 17 april 1882
Vallarum 7:11 (avregistrerat nummer) 2 mars 1848 - 17 april 1882
Vallarum 7:3 Elldala (avregistrerat nummer) 2 mars 1848 - 17 april 1882

Nils Nilsson, son till de tidigare ägarna Nils Erlandsson och Eljena Christiansdotter, föddes den 26 januari 1822 i Vallarum och gifte sig den 30 november 1850 med Karna Olsdotter född i Tolånga den 24 juni 1828. Karna var dotter till åbon i Näsby i Tolånga Ola Jönsson och hans hustru Bengta Larsdotter. Nils tar över som åbo i början av 1850-talet. Under perioden 1850 – 1856 ändras arealen från 3/32 mantal till 3/32 + 1/112 mantal. Nils Nilsson, född 1822, avlider den 17 maj 1882. Karna Olsdotter, född 1828 avlider den 21 april 1900.

Bouppteckning efter Nils Nilsson som avled på Vallarum den 17 maj 1882.

Bouppteckning efter Karna Olsdotter som avled på Vallarum nr 7 den 21 april 1900.

Barn

NamnBeskrivning
Elnafödd den 27 oktober 1851 i Vallarum. Elna flyttar till Östraby den 7 december 1870. Elna Nilsdotter gifte sig den 7 december 1870 med åbon Jöns Göransson född den 10 december 1840 i Östraby. Familjen var bosatt i Magnaröd i Östraby och där Elna avlider den 8 januari 1872. Jöns gifter om sig och han avlider den 17 juni 1918 i Magnaröd.
Annafödd 29 september 1853 i Vallarum. Anna flyttar till Vallarum 4 1874. Anna Olsson, född Nilsdotter gifter sig den 11 september 1874 med Ola Olsson född den 18 maj 1852 i Vallarum. Familjen var bosatt i Vallarum nr 4 och här avlider Anna den 27 oktober 1922 utav tuberculos efter att ha vistats på Lunds lasarett. Ola avlider året efter den 16 november 1923 utav stelkramp. Enl. död och begravningsboken: "Ola Olsson försökte hoppa över ett mindre vatten men snavade å ådrog sig skada å knäet i fallet. Efter några dagar ville han till Hörby lasarett då stelkramp inställde sig".
Nilsfödd 31 december 1855 i Vallarum. Nils blev kasserad vid beväringarnas mönstring den 19 april 1876. Nils blir ny åbo på föräldragården 1884.
Jönsfödd 7 maj 1858 i Vallarum. Jöns avlider den 21 december 1898 på Lunds lasarett.
Bengtafödd 3 oktober 1861 i Vallarum. Flyttar till Vallarum 6 1884, där hon gifter den 18 juli 1884 sig med folkskoleläraren Anders Onsdorff född den 9 maj 1850 i Onslunda. Familjen är bosatt på Vallarum nr 6 och där Bengta avlider den 19 juni 1902 i barnsängsfeber. Senare är Anders bosatt på Torget i Vollsjö och där avlider han den 6 februari 1921.
Olafödd 17 november 1864 i Vallarum. Ola avlider den 17 april 1865.