Välj en sida

Nils Nilsson och Johanna Nilsdotter / Lisbeth Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer) 1 juni 1882 - 31 januari 1885
Hårderup 4:13 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 19 maj 1885 - 23 juli 1914

Nils Nilsson var född den 5 juli och döptes den 11 juli 1852 i Vollsjö. Nils var son till åbon Nils Nilsson på Vollsjö säteri och hans hustru Ingar Nilsdotter. Nils var tidigare åbo på Vallarum nr 9 och gift med Johanna Nilsdotter född 19 juli 1846 i Vollsjö. Dom gifte sig den 18 december 1880. Johanna avlider den 4 april och begravdes den 12 april 1884 i Vallarum. Dödsorsaken är ej angiven. Nils gifte om sig med Lisbeth Nilsson född den 17 januari och döpt den 18 januari 1851 i Fränninge. Lisbeth var dotter till husmannen Nils Nilsson på Vallarum nr 14 och hans hustru Bengta Nilsdotter. Dom gifte sig den 4 april 1885, åbon på Hårderup nr 4 Nils Nilsson och pigan Lisbeth Nilsson på Vallarum nr 14. Nils kom från Vallarum nr 9, 1885 och Lisbeth kom från Vallarum nr 14 1885. Nils Nilsson avlider den 16 juni och begravs den 26 juni 1914. Dödsorsaken var att han för egen hand hängde sig. När Lisbeth blev änka flyttade hon hem till sin bror Anders Nilsson på Vallarum nr 9. Lisbeth avlider den 18 mars och begravs den 24 mars 1918. Lisbeth avled utav lungkatarr.

Bouppteckning efter Johanna Nilsdotter som avled i Vallarum nr 9 den 4 april 1884.

Bouppteckning efter Nils Nilsson som avled på Hårderup nr 4 den 16 juni 1914.

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1918, sid 1

Bouppteckning efter Elisabet Nilsson som avled på Vallarum nr 9 den 18 mars 1918.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Lovisafödd 25 mars och döptes den 1 maj 1881 i Vollsjö. Nils och Johannas barn. Flyttade till Remmarlöf den 25 november 1899.
Nils Gottfridfödd 18 augusti och döpt den 10 september 1882 i Fränninge. Nils och Johannas barn. Nils Gottfrid Nilsson flyttade till Örtofta den 27 oktober 1900 och till Ekeby den 30 oktober 1905. Nils Gottfrid gifter sig den 30 november 1912 och familjen är folkbokförd i Axelvold i Svalöv. Nils Gottfrid avlider den 2 januari 1937.
Gottfridfödd 24 januari och döpt den 6 februari 1876 i Fränninge. Lisbeths barn. Flyttar till Malmö 1894. Lisbeth var vid tillfället tjänstepiga på Vallarum nr 14.
Beatafödd 14 januari och döptes den 15 januari 1888 i Fränninge. Nils och Lisbeths barn. Avlider den 15 januari och begravs den 28 januari 1888.