Nils Nilsson och Ingri Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 15 december 1881 - 9 september 1884

Nils Nilsson föddes den 9 september 1846 i Hårderup och var son till piga på Hårderup nr 5 Ingar Lassesdotter. Han gifter sig i Fränninge med änkan Ingri Olsdotter den 15 oktober 1881. Ingrid var född i Vollsjö den 15 mars 1839. Ingrid förste make, Hans Håkansson rymde 1870 till Amerika. Nils arbetade som skräddare och kom till Hårderup från Fränninge nr 12, 1878. Nils flyttar till Höxeröd 1892. Ingrid avled den 25 september 1883 i Hårderup utav rödsot. Nils avlider den 11 februari 1908 i Malmö och är också begravd i Sankt Johannes församling i Malmö.

Bouppteckning efter Ingri Olsdotter som avled den 25 september 1883.

Den 18 oktober 1883 förrättades bouppteckning efter åboen Nils Nilssons på Hårderup nr 3, avlidna hustru Ingri Olsdotter som avled den 25 september 1883 och efterlämnat såsom arvingar utöver änklingen med honom sammanavlade barnen:
sonen Otto född 9 april 1876
dottern Johanna född den 28 november 1879
I bouppteckningen upptogs fastigheten skatterusthåll Hårderup nr 3 som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat och upptogs till 400 kr. Dom sammanlagda tillgångarna uppgick till 665 kr och skulderna uppgick till 404 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 260 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Ottofödd 9 april 1876 i Vollsjö nr 2. Nils Nilsson erkänner sig som fader till sonen. Otto Rosén Nilsson gifter sig den den 25 mars 1900 med Anette Sophie Sjölin född den 7 december 1875 i Bara. Familjen är folkbokförd i Kumla i Örebro län och är bosatta på Skolvägen 16. Anette Sophie avlider den 20 maj 1956 och Otto avlider den 5 april 1965.
Johannafödd 28 november 1879 i Fränninge. Fader okänd. Johanna flyttar till nr 32 Fränninge där hon arbetar som piga. Johanna Jönsson, född Nilsson gifter sig den 21 december 1912 och är folkbokförd i Caroli församling i Malmö. Hon avlider den 27 juli 1944 bosatt i Pontus nr 12.