Nils Nilsson och Ingar Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 juli 1875 - 9 november 1885

Nils Nilsson och Ingar Johnsdotter köper Ingars föräldrahem den 15 juli 1875. Nils och Ingar är bosatta på Nils föräldragård på nr 5 i Fränninge och låter modern och brodern Pehr bo kvar på Hårderup nr 3:2. Nils är född torsdagen den 1 oktober 1829 i Fränninge och var son till åbon Nils Clausson och hans hustru Elna Nilsdotter. Nils gifte sig den 18 mars 1859 med Ingar som var dotter till John Nilsson och Ingar Johansdotter på Hårderup 3:2. Nils Nilsson avlider den 5 mars 1913 och Ingar Johnsson avlider 8 dagar senare den 13 mars 1913. Båda avlider utav ålderdomssvaghet och begravs gemensamt den 16 mars 1913.

Bouppteckning efter Nils Nilsson som avled i Fränninge den 5 mars 1913.

Bouppteckning efter Ingar Johansdotter som avled den 13 mars 1913.

 

Barn

NamnBeskrivning
Elnafödd 18 februari 1860 i Fränninge. Emigrerar till Amerika den 27 mars 1885.
Nilsfödd 9 september 1861 i Fränninge. Flyttar till Hårderup nr 3:2 och köper moderns barndomshem den 9 november 1885. Nils gifter sig den 12 december 1885 med Hanna Påhlsdotter och dom brukar gården mellan åren 1885 och 1943.
Andersfödd 24 maj 1866 i Fränninge. Står som arrendator och gifter sig med Johanna Nilsson från Vollsjö. Anders blir änkling den 12 mars 1947 och familjen är folkbokförd i Tolånga. Anders avlider i Näsby nr 1 i Tolånga den 22 maj 1950.
Ingarfödd 13 oktober 1867 i Fränninge. Emigrerar till Amerika 1892.
Olafödd 10 april 1870 i Fränninge. Flyttar till Vollsjö den 7 november 1898. Ola Nilsson gifter sig den 28 december 1901 med Maria Larsson född i Fränninge den 25 februari 1879. Maria flyttar till Vollsjö bor på Kv Källan nr 5. Ola avlider i Vollsjö den 9 januari 1939 och Maria avlider den 2 oktober 1967.
Hannafödd 18 december 1873 i Fränninge. Flyttar till Vollsjö nr 68 1894. Hanna Bengtsson, född Nilsson gifter sig den 30 november 1894 i Fränninge med åbosonen på Vollsjö nr 6 Nils Bengtsson. Nils är järnvägsarbetare och han avlider den 25 januari 1924 och Hanna som är folkbokförd på Vollsjö nr 7, avlider den 15 mars 1948.