Välj en sida

Nils Nilsson och Hanna Nilsson, född Påhlsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 november 1885 – 15 juli 1927

Nils Nilsson föddes i Frenninge Nr 5 den 9 september och döptes den 15 september 1861 och han flyttade till Hårderup nr 3 1885. Nils var son till Åbon på Frenninge nr 5 Nils Nilsson och hans hustru Ingar Johnsson. Nils moder Ingar var dotter till de tidigare ägarna av gården, dvs Nils köpte den av sin morfar. Nils fick lagfart på fastigheten den 9 september 1885. Nils gifter sig den 12 december 1885 i Fränninge med Hanna Påhlsson född i Brandstad den 4 september 1853 och kom till Hårderup 1885. Hanna kom från Brandstad 1885 och var dotter till åbon på Brandstad nr 4 Påhl Göransson och hans hustru Eljena Jönsdotter. Dom fick tillsammans inga egna barn utan där finns en fosterson Nils Anton som är född 8 mars 1885 i Vollsjö, född Christiansson. Nils Anton var son till pigan Elna Christiansson från Landskrona. 1912 flyttar Nils Anton till Hårderup nr 4 där han blir åbo och gifter sig med Johanna Andersson född 17 mars 1885 ifrån Fränninge.

Hanna avlider 16 april 1927 utav ålderdomssvaghet och begravdes den 23 april 1927. Nils Nilsson hemmansägare, avlider den 23 november 1942 i Hårderup nr 3, utav ålderdomssvaghet. Nils avled på Hörby lasarett. Nils och Hanna är begravda i Fränninge kyrkogård.

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1927, sid 1

Bouppteckning för Hanna Nilsson, född Påhlsdotter som avled den 16 april 1927.

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1927, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1927, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1943, sid 1

Bouppteckning efter Nils Nilsson som avled den 23 november 1942.

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1943, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1943, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1943, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1943, sid 5