Nils Nilsson och Hanna Nilsson, född Påhlsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 november 1885 – 15 juli 1927

Nils Nilsson föddes i Frenninge Nr 5 den 9 september och döptes den 15 september 1861 och han flyttade till Hårderup nr 3 1885. Nils var son till Åbon på Frenninge nr 5 Nils Nilsson och hans hustru Ingar Johnsson. Nils moder Ingar var dotter till de tidigare ägarna av gården, dvs Nils köpte den av sin morfar. Nils fick lagfart på fastigheten den 9 september 1885. Nils gifter sig den 12 december 1885 i Fränninge med Hanna Påhlsson född i Brandstad den 4 september 1853 och kom till Hårderup 1885. Hanna kom från Brandstad 1885 och var dotter till åbon på Brandstad nr 4 Påhl Göransson och hans hustru Eljena Jönsdotter. Dom fick tillsammans inga egna barn utan där finns en fosterson Nils Anton som är född 8 mars 1885 i Vollsjö, född Christiansson. Nils Anton var son till pigan Elna Christiansson från Landskrona. 1912 flyttar Nils Anton till Hårderup nr 4 där han blir åbo och gifter sig med Johanna Andersson född 17 mars 1885 ifrån Fränninge.

Hanna avlider 16 april 1927 utav ålderdomssvaghet och begravdes den 23 april 1927. Nils Nilsson hemmansägare, avlider den 23 november 1942 i Hårderup nr 3, utav ålderdomssvaghet. Nils avled på Hörby lasarett. Nils och Hanna är begravda i Fränninge kyrkogård.

Bouppteckning för Hanna Nilsson, född Påhlsdotter som avled den 16 april 1927.

Den 15 juli 1927 förrättades bouppteckning efter hustrun Hanna Nilsson på Hårderup nr 3, gift före 1921 och död den 16 april 1927 samt efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Nils Nilsson i Hårderup samt såsom sidoarvingar:
brodern, änklingen Nils Pålsson i Brandstad.
systern Bengta, gift före 1921 med åboen Anders Mårtensson på Västerstad nr 15.
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/6 mantal Hårderup nr 3 som makarna gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis den 10 maj 1886 och upptagen till taxeringsvärdet på 21 200 kr. Dom sammanlagda tillgångarna uppgick till 51 624 kr och eftersom det inte fanns skulder uppgick behållningen i dödsboet till 51 624 kr.

Bouppteckning efter Nils Nilsson som avled den 23 november 1942.

Den 7 december 1942 upprättades bouppteckning efter hemmansägaren, änklingen Nils Nilsson på Hårderup nr 3, som född år 1861, samt avliden den 23 november 1942 och efterlämnade såsom dödsbodelägare:
A: Egna arvingar:
brodern, före detta lantbrukaren Anders Nilsson, Näsby, gift med Johanna Nilsson.
avlidne brodern Ola Nilssons i Vollsjö, barn
sonen lantbrukaren Olof Olsson, Vollsjö, gift med Sigrid Olsson.
systern, änkan Hanna Bengtsson, Vollsjö.
B: Förut avlidna hustrun Hanna Nilssons arvingar (äktenskapet ingicks år 1885)
avlidne brodern Nils Pålssons i Brandstad, barn
sonen lantbrukaren Ernst Nilsson, Brandstad, gift med Johanna Nilsson
sonen lantbrukaren Alfred Nilsson, Brandstad, ogift.
sonen lantbrukaren Otto Nilsson, La Vanstatorp, gift med Betty Nilsson
dottern Hilma, gift med lantbrukaren Alfred Nilsson, Sniberup.
avlidna systern Bengta Mårtenssons i Västerstad, barn
sonen lantbrukaren Johan Andersson, Västerstad, gift med Ester Andersson
dottern Maria Andersson. Västerstad, ogift.
dottern Beata, gift med lantbrukaren Gottfrid Olsson, Västerstad.
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/6 mantal Hårderup nr 3 (3:2) enligt lagfartsbevis den 27 oktober 1927 och den 28 september 1928 till taxeringsvärdet på 22 000 kr. Dom sammanlagda tillgångarna uppgick till 58 796 kr och skulderna uppgick till 1 410 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 57 386 kr.