Nils Nilsson och Hanna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:43 (aktuellt nummer) 14 mars 1950 - 6 februari 1960