Nils Ossian Nilsson och Anna Gunhild Nilsson, född Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 15 november 1942 - 14 december 1946
Vallarum 5:7 (avregistrerat nummer) 15 november 1942 - 14 december 1946

Nils Ossian Nilsson var född den 16 maj 1914 i Andrarum och han var son till Emma Augusta Månsson på Ilstorp nr 1. Nils Ossian gifter sig den 29 juni 1941 med Anna Gunhild Olsson som var född den 16 oktober 1919 i Fränninge. Anna Gunhild var dotter till åbon på Fränninge nr 27 Johannes Andersson och hans hustru Anna Persson. Familjen kom till Vallarums Gård på Vallarum 11 den 19 augusti 1941 och året efter flyttar dom till Vallarum 5:7 den 7 december 1942. Den 1 november 1946 flyttar familjen till Vallarum nr 7 och därifrån till Vollsjö. Familjen är bosatt på Vollsjö nr 6:13 och senare på Västergatan 17 i Vollsjö. Nils Ossian arbetade som vägarbetare. Han avlider den 11 juli 1999 i Vollsjö. Anna Gunhild bosätter sig senare på Vångavägen 8 D i Vollsjö och hon avlider den 12 maj 2015.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheterna omfattar 1944 totalt 5,5 hektar varav 2,4 hektar är åkermark, 1,9 hektar var  skogsmark och 1 hektar var betesäng. Man hade investerat i en hästräfsa på hjul för att  underlätta brukandet. Vatten och elektricitet fanns inte indraget i stallar eller boningshus.

Barn

NamnBeskrivning
Bo Torstenfödd den 19 september 1941 i Fränninge.