Nils Johan Nilsson och Elsa Linnea Nilsson, född Sörensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 31 augusti 1943 - 11 april 1945
Starrarps Ora 1:59 31 augusti 1943 - 11 april 1945
Starrarp 6:6 (avregistrerat nummer) 31 augusti 1943 - 11 april 1945
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 31 augusti 1943 - 11 april 1945
Hårderup 2:9 A (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 april 1945 - 9 mars 1947

Nils Johan Nilsson var född den 16 februari 1918 i Hällestad och han var ett trolovningsbarn till drängen på Hällestad nr 1 Knut Harald Nilsson och åbodottern på Hällestad nr 1 Ida Cecilia Pålsson. Nils Johan gifter sig den 30 oktober 1943 med Elsa Linnea Sörensson som var född den 17 september 1922 i Långaröd. Elsa Linnea var dotter till hemmansägaren Ola Sörensson och hans hustru Ida Persson på Buus 1 – 3. Nils Johan och Elsa kom till Hårderup 2:9 A ifrån Starrarp nr 1 och dom flyttade till Vollsjö den 9 maj 1947. Dom är bosatta på Brösarp 8:3 i Vollsjö och där Nils Johan avlider den 27 maj 1963. Elsa Linnea Sörensson flyttar senare till Älggatan 16 C i Limhamn och hon avlider den 1 juli 2011.

Jordbruksräkningen 1944, Nils Johan Nilsson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheterna omfattade totalt 17 hektar mark varav 6,5 hektar var åkermark och 10 hektar var skogsmark. Man hade införskaffat två jordbruksmaskiner, en hästhackor och en hästräfsor på hjul. Vatten och avlopp var indraget i boningshuset och det fanns vatten indraget i stallarna. Elektricitet fanns installerat för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Inga Gunnelfödd den 26 augusti 1943 på Hörby lasarett.