Nils Nilsson och Elna Johnsdotter

Nils Nilsson var son till f. d. riksdagsmannen Nils Månsson och föddes i Skumparp den 2
november 1810. Nils gifte sig med Elna Johnsdotter född 2 januari 1815 i Alestad. Hon kom från
Kärrstorp 1836. Nils Nilsson flyttar med sin familj till Trulshärad i Långaröds socken.

Barn

NamnBeskrivning
Ingarfödd 24 augusti 1836 i Skumparp. Ingar Mårtensson, född Nilsdotter gifter sig den 21 juni 1859 med Ola Mårtensson född den 23 oktober 1820 i Hörby. Familjen bosätter sig i Östra Almarkaröd i Hörby och där Ola avlider den 19 juni 1904 och Ingar bor kvar och hon avlider den 17 maj 1919.
Jönsfödd 18 april 1839 i Skumparp. Jöns Nilsson avlider den 23 maj 1839.
Nilsfödd 23 mars 1841 i Skumparp. Nils är född i Skumparp och sonson till Nils Månsson, Skumpen, bor som vuxen i Skärhus Långaröds socken M-län. Han valdes till Riksdagsman och innehade uppdraget i 28 år. Nils Nilsson gifte sig 1867 med Ingar Persdotter född den 27 juli 1845 i Långaröd. Dom är bosatta i Skärhus nr 4 och här avlider Ingar den 25 mars 1930 och Nils avlider den 31 juli 1935.
Johnfödd 24 april 1844 i Skumparp. John Nilsson gifte sig med Charlotta Sjöstedt född den 21 juni 1849 i Långaröd. Familjen var bosatt på Torget i Vollsjö och där avlider Charlotta den 4 maj 1918 och John avlider den 22 december 1922.
Annafödd 5 maj 1847 i Skumparp. Anna Andersson, född Nilsdotter gifter sig den 15 juli 1870 med Jöns Andersson född den 4 september 1844 i Östra Kärrstorp. Familjen är bosatt i Trulshärad nr 2 och här avlider Anna den 26 oktober 1915 och Jöns avlider den 17 mars 1923.
Olafödd 24 september 1849 i Skumparp. Ola Nilsson gifter sig den 1 april 1883 med Maria Nilsson född den 17 december 1860 i Vollsjö. Familjen bosätter sig i Hurva 2:53 och här avlider Ola den 26 juli 1941 och Maria avlider den 9 maj 1952.
Andersfödd 12 februari 1852 i Trulshärad.
Elnafödd 21 november 1854 i Trulshärad. Elna Mårtensson, född Nilsdotter gifter sig den 28 december 1881 med Per Mårtensson född den 25 augusti 1842 i Brandstad. Familjen är bosatt i Araskog nr 9 i Brandstad och här avlider Per den 19 maj 1904 och Elna avlider den 5 september 1927.
Svenfödd 1 augusti 1858 i Trulshärad. Sven Nilsson var ogift hela livet och han var bosatt i Trulshärad nr 2 och där han avlider den 11 maj 1880.