Nils Nilsson och Anna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1832 – 23 januari 1869
Hårderup 2:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1839 – 23 januari 1869

Bengt Nilsson avlider den 15 augusti 1839. Efter Bengts död flyttar åbon på Hårderup Nr 2:3 Nils Nilsson in och övertar familjen och gården. Familjen äger båda fastigheterna Hårderup 2:2 och 2:3 fram till 1869 då man säljer dom. Anna Olsdotter avlider den 13 maj 1865. Under perioden 1862 – 65 ändras beteckningen för Nils från Åbo till f. d. Åbo och den 24 oktober 1869 flyttar Nils till Fränninge Nr 1. Nils är senare bosatt på Hårderup 3 och han avlider den 25 januari 1875. Anna och Nils fick två barn tillsammans.

Barn

NamnBeskrivning
Bengtfödd 10 juni 1841 i Hårderup. Bengt flyttar 1862 till Hårderup nr 4 till sin halvbrors gård för att arbeta som dräng. 1863 flyttar han till Östra Kärrstorp. Bengt Nilsson gifter sig den 24 april 1869 och då var han åbo på Hårderup nr 3, med pigan Elna Mårtensdotter som var född den 11 januari 1844. Familjen är fortsatt boende på Hårderup 3 och där Bengt avlider den 7 april 1905. Elna avlider i Hårderup nr 3 den 7 april 1927.
Perfödd 18 september 1846 i Hårderup. Per Nilsson avlider den 12 januari 1869.