Nils Nilsson och Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 16 mars 1921 - 13 juni 1925
Hårderup 2:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 februari 1903 – 16 september 1911
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 februari 1903 - 10 november 1911
Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning) 16 mars 1921 - 13 juni 1925
Hårderup 2:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 februari 1903 - 15 april 1921
Hårderup 2:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 februari 1903 -
Hårderup 2:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 februari 1903 -

Nils Nilsson med familj kom till Hårderup Nr 2 den 22 oktober 1897 ifrån Onslunda. Nils och Anna gifte sig den 25 maj 1890. Nils Nilsson föddes i Sönnerlycke i Skepparlöv den 1 maj 1858 och var son till Nils Christian Olsson och hans hustru Bengta Christiansdotter. Anna föddes den 28 juni 1871 i Onslunda och var dotter till möllaredrängen Nils Persson och hans hustru Hanna Larsdotter. Nils hade varit gift en gång tidigare med Bengta Bengtsdotter född 16 augusti 1855 i Skepparlöv. Bengta avled den 12 augusti 1889 i Onslunda endast ett par veckor före sin dotter Elna som avled den 31 augusti 1889. Nils avlider den 6 juli 1925 på grund av hjärnblödning. Hustrun Anna Nilsson flyttar till Frenninge nr 7 den 26 oktober 1925 och vidare till Frenninge nr 12 1928 där hon är skriven som husägare. Anna avlider 1941.

Bouppteckning efter Nils Nilsson som avled den 6 juli 1925 i Hårderup nr 2.

Den 13 juli 1925 förrättades bouppteckning efter åboen Nils Nilsson på Hårderup nr 2, gift före 1921 och död den 6 juli och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änkan Anna Nilsson samt barnen:
sonen smeden Viktor Nilsson i Allberg, Halland, gift före 1921 med Edla Nilsson.
sonen Anton Nilsson i Brösarp, gift före 1921 med Frida Nilsson.
dottern Hilda, gift före 1921 med åboen Nils Delin i Fränninge.
dottern Elvira, gift år 1924 med slaktaren Viktor Åkesson i Bjärsjölagård.
dotter Jenny Nilsson i Brunslöv, ogift.
sonen Oscar, född den 2 november 1904
sonen Gunnar, född den 29 juni 1910.
dottern Annie född den 1 maj 1912
samt i äktenskapet med förut avlidna hustrun Bengta Nilsson sammanavlade barnen:
sonen handlaren Alfred Lindström i Helsingborg.
dottern Alma, gift före 1921 med åboen Anders Nilsson på Fränninge nr 20.
sonen Vilhelm Lindström i Sjöbo, gift före 1921 med Selma Lindström.
I bouppteckning upptogs fastigheten Hårderup nr 2 1/256 mantal som makarna under äktenskapet förvärvat enligt lagfartsbevis den 8 april 1921 och upptogs till taxeringsvärdet på 2 000 kr. Dom sammanlagda tillgångarna i dödsboet uppgick till 7 987 kr och skulderna uppgick till 466 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 7 520 kr.

Bouppteckning efter Anna Nilsson som avled den 13 november 1941 i Fränninge.

Den 9 december förrättade bouppteckning efter änkan Anna Nilsson i Fränninge , född 1871, avled den 13 november 1941. Han efterlämnade såsom sterhusdelägare:
sonen smedmästaren Viktor Nilsson, Alberg, Hedberg, Halland.
sonen lantbrukaren Anton Nilsson, Hårderup nr 2.
dottern fru Hilda Delin, Hårderup.
dottern Elvira Åkesson, Bjärsjölagård.
dottern Jenny Frank, Brunslöv.
sonen lantbrukaren Oscar Nilsson, Rönås.
dottern fru Anni Åkesson, Rönås.
sonen lantbrukaren Gunnar Nilsson i Sniberup.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 2 347 kr medan skulderna uppgick till 607 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 1 739 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Alfredfödd 8 oktober 1882 i Onslunda. Mannens barn i första giftet. Flyttar till Kristianstad Garnison 4 november 1899 – 21 november 1905 och till Malmö garnison 7 november 1906. Kallar sig Lindstrand. Nr 549 4/05. Alfred Lindstrand-Nilsson som var kontorist i Malmö gifte sig den 18 maj 1907 i Ystad med kassörskan Hilma Karolina Eleonora Larsson som var född den 9 augusti 1883. Familjen är senare skriven på Södra Stenbocksgatan 21 i Helsingborg i Maria församling. Han avlider den 12 april 1959. Hilma Karolina Eleonora flyttar senare till Södra Storgatan 21 i Helsingborg och där hon avlider den 20 juli 1974.
Alma Elisabethfödd 13 november 1885 i Vanstad. Mannens barn i första giftet. Alma flyttar till Hårderup nr 4 där hon den 19 november 1904 gifter sig med åbon Anders Nilsson, född 9 maj 1882 i Fränninge. Familjen flyttar till Fränninge Nr 13 1913 för att samma år flytta vidare till Fränninge nr 20. Dom har tillsammans sex barn. Boende i Fränninge nr 20 så avlider Anders den 6 december 1936. Senare är Alma Elisabeth bosatt i Östra Björkeröd 1:16 i Vanstad och där hon avlider den 3 mars 1963.
Vilhelmfödd 3 september 1888 i Vanstad. Mannens barn i första giftet. Wilhelm flyttar till Ystad den 18 januari 1908 och åter den 15 november 1910. Flyttar till Brandstad den 20 november 1915. Vilhelm var gift men han skiljde sig den 22 april 1943. Han är senare bosatt i Sjöbo 6:111 i Södra Åsums församling och han avlider den 23 september 1970.
Viktor Albinfödd 3 mars 1892 i Onslunda. Nils och Annas barn. Viktor Albin flyttade till Ystad 5 november 1912 och åter den 15 juni 1916. Viktor Albin Nilsson var furir och hovslagare och flyttar till Bollerup 4 november 1916. Han gifter sig den 8 december 1917 med Edla Augusta Nilsson som var född den 27 augusti 1898 i Bollerup. Senare är familjen bosatt på Smedjan i Allberg 9:13 i Heberg i Halland och där Viktor Albin avlider den 17 mars 1960. Edla Augusta bor kvar på Allberg nr 9 och där hon avlider den 27 juni 1978.
Nils Antonfödd 29 november 1894 i Onslunda. Nils och Annas barn. Nils Anton flyttar till Ystad den 5 november 1912. Nils Anton är korpral och han flyttar till Östra Kärrstorp och han gifter sig den 9 augusti 1919 i Fränninge med Frida Amalia Andersson som var född den 7 februari 1897 i Lövestad. Familjen är senare bosatt på Andrégatan 13 i Malmö Sankr Pauli församling och där Nils Anton avlider den 10 maj 1970. Frida Amalia flyttar senare till Fränninge nr 7, pensionärshemmet och hon avlider den 8 januari 1986.
Hilda Amaliafödd 10 oktober 1897 i Fränninge. Nils och Annas barn. Hilda Amalia fick ett ”trolovningsbarn”, Nils Stig Hugo född 28 mars 1918, och flyttar till Frenninge nr 18 och gifter sig med barnets fader åbo Nils Delin. Familjen flyttar den 10 december 1926 till Hårderup nr 3 som arrendator/åbo. Dom har tillsammans sex barn. Nils var född den 21 oktober 1894 i Långaröd och familjen är seanre bosatt i kvarteret Hjorten i Vollsjö och där Nils avlider den 5 september 1970. Senare är Hilda Amalia bosatt på Solkullen i Vollsjö och hon avlider den 4 april 1988.
Hanna Elvirafödd 5 januari 1901 i Fränninge. Nils och Annas barn. Hon flyttar till Östraby 20 novemeber 1918. Hanna Elvira gifter sig den 4 november 1924 med Viktor August Åkesson som var född den 1 juli 1896 i Östra Kärrstorp. Familjen var senare bosatt på Bjärröd 3:23 i Östra Kärrstorp och där Viktor August avlider den 14 november 1969. Hanna Elvira bor kvar och hon avlider den 1 november 1977.
Jenny Josefinfödd 12 april 1903 i Fränninge. Nils och Annas barn. Jenny Josefin flyttar till Öved 5 november 1920. Jenny Josefin Frank gifter sig den 27 oktober 1928 med Ernst Teodor Frank som var född den 9 maj 1889 i Östraby. Familjen var bosatt på Björröd 6:28 i Östra Kärrstorp och där Ernst Teodor avlider den 10 januari 1966. Senare är Jenny Josefin bosatt på Tulesbovägen i Östra Kärrstorp och hon avlider den 7 februari 1984.
Oskar Arvid Tobiasfödd 2 november 1904 i Fränninge. Nils och Annas barn. Oskar Arvid Tobias flyttar till Fränninge nr 23 där han arbetar som dräng och han flyttar vidare till Öved den 14 december 1921. Kommer tillbaka från Öved den 8 september 1924. Oskar Arvid Tobias Nilsson gifter sig den 7 april 1928 i Östra Kärrstorp med Sigrid Greta Linnea Persson från Rönås nr 6. Hon var född den 13 maj 1909 i Hörby. Familjen var senare bosatt på Grönegatan 35 i Hörby och där hon avlider den 9 februari 1986. Sigrid Greta Linnea flyttar till Råbygatan 41 i Hörby och hon avlider den 24 februari 1987.
Erik Gunnarfödd 29 juni 1910 i Fränninge. Nils och Annas barn. Flyttar med mamman till Fränninge nr 7 1925. Erik Gunnar Nilsson gifte sig den 3 juni 1934 med Elsa Julia Ingeborg Nilsson som var född den 16 oktober 1913 i Tranås. Familjen var bosatt på Nygatan 54 i Hörby och där Elsa Julia Ingeborg avlider den 18 augusti 1997. Erik Gunnar bor kvar på Nygatan 54 och han avlider den 22 september 2003.
Anni Augusta Valborgfödd 1 maj 1912 i Fränninge. Nils och Annas barn. Augusta Valborg flyttar tillsammans med sin mamma till Fränninge nr 7 1925. Anni Augusta Valborg Åkesson gifte sig den 30 april 1932 med Hugo Reinhold Åkesson som var född den 27 juli 1909 i Östra Kärrstorp. Familjen var bosatt på Dalby 37 i Dalby och där Hugo Reinhold avlider den 30 december 1976. Senare är Annie Augusta Valborg bosatt på Sandgatan 4 i Veberöd och där hon avlider den 31 januari 2003.