Välj en sida

Nils Nilsson och Anna Nilsson/Anna Andersson samt Nils Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:18 (avregistrerat nummer) 18 november 1889 - 3 maj 1904
Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) 18 november 1889 - 3 maj 1904
Vallarum 7:19 (avregistrerat nummer) 1906 - 27 november 1920
Vallarum 7:19 (avregistrerat nummer) 17 april 1882 - 17 december 1904
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 14 februari 1914 - 27 november 1920
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 29 januari 1904 - 17 december 1904
Vallarum 7:14 (avregistrerat nummer) 1906 - 27 november 1920
Vallarum 7:14 (avregistrerat nummer) 17 april 1882 - 17 december 1904
Vallarum 7:13 (avregistrerat nummer) 1906 - 27 november 1920
Vallarum 7:13 (avregistrerat nummer) 17 april 1882 - 17 december 1904
Vallarum 7:11 (avregistrerat nummer) 1906 - 27 november 1920
Vallarum 7:11 (avregistrerat nummer) 17 april 1882 - 17 december 1904
Vallarum 7:3 Elldala (avregistrerat nummer) 1906 - 27 november 1920
Vallarum 7:3 Elldala (avregistrerat nummer) 17 april 1882 - 17 december 1904

Nils Nilsson, var son till de tidigare ägarna Nils Nilsson och Karna Olsdotter och han tog över föräldragården 1884. Nils var född den 31 december 1855 i Vallarum och gifte sig den 18 juli 1884 med Anna Nilsson som föddes i Fränninge den 28 januari 1865. Anna kom från Fränninge nr 19 den 18 juli 1884. Anna Nilsson avlider den 11 oktober 1885 i Vallarum. Nils gifter om sig den 30 november 1889 med Anna Andersson född i Östra Sallerup den 17 januari 1872. Hon kom från Östra Sallerup den 25 oktober 1889.
Nils Nilsson, född 1855, avlider den 23 september 1904. “Under transport av en ångtröska krossades ena foten varefter kallbrand om några dagar inställde sig och ändade livet efter 10 dagar. Dog på Lunds lasarett.”
Anna Andersson gifter om sig med Nils Olsson som föddes i Andrarum den 6 maj 1882 och kom till Vallarum 7 den 20 augusti 1906. Dom gifte sig den 23 december 1905. Nils Olsson avlider den 9 september 1920 av sviterna av spanska sjukan. Anna Andersson flyttar till Tolånga den 6 december 1927. Anna avlider den 22 november 1953 på Näsby 13:34 i Tolånga.

Svenska amerikanaren den 18 oktober 1904

 

Artikeln här till vänster var införd i den amerikanska tidningen “Svensk amerikanaren” den 18 oktober 1904 och berättar om Nils Nilsson olycka och dess följder.

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Anna Nilsson som avled på Vallarum den 11 oktober 1885.

Bouppteckning efter Nils Nilsson som avled på Vallarum den 23 september 1904.

Barn

NamnBeskrivning
Emma Johannafödd 26 mars 1885 i Vallarum. Nils och Anna Nilssons barn. Avlider den 27 juli 1886.
Emil Viktorfödd 9 mars 1890 i Vallarum. Nils och Anna Anderssons barn. Han flyttar till Hofvdahusen där han blir åbo och gifter sig den 24 mars 1917 med Anna Maria Jönsson född den 1 december 1895 i Vallarum nr 8. Senare är familjen bosatt på Grangatan 7 i Höganär och där Emil Viktor avlider den 21 februari 1969. Anna Maria bor kvar och hon avlider den 26 november 1976.
Ida Christinafödd 7 oktober 1891 i Vallarum. Nils och Anna Anderssons barn. Ida Christina var döfvstum och hon avled den 12 april 1901.
Anders Gottfridfödd 21 november 1893 i Vallarum. Nils och Anna Anderssons barn. Anders blir ny åbo på föräldragården.
Albertina Emiliafödd 4 oktober 1896 i Vallarum. Nils och Anna Anderssons barn. Albertina Emilia flyttar till Tolånga den 15 november 1922. Hon gifter sig den 24 mars 1922 med Nils Jönsson och familjen bosätter sig på Näsby nr 13 och där Nils avlider den 28 mars 1939. Albertina Emilia bor kvar på Näsby nr 13 och där avlider hon den 23 maj 1975.
Otto Georgfödd 19 maj 1899 i Vallarum. Nils och Anna Anderssons barn. Otto Georg flyttar till Fågeltofta 27 i november 1921. Otto Georg Nilsson gifte sig den 15 juni 1925 med Gerda Cecilia som var född den 17 mars 1893 i Höör. Familjen bodde på Knut den Stores gata 1 A i Lund. Här avlider Gerda Cecilia den 15 december 1978 och Otto Georg bor kvar fram till sin död den 19 januari 1986.
Anna Elvirafödd 24 mars 1906 i Vallarum. Nils Olsson och Anna Anderssons barn. Anna Elvira flyttar till Burlöv den 16 november 1923 och till Östraby den 6 maj 1927. Anna Elvira Persson gifter sig den 28 april 1927 med Gunnar Edvin Persson född den 28 april 1900 i Östraby. Senare är dom bosatta på Källhaga i Hörby och där Gunnar Edvin avlider den 19 december 1985. Senare är Anna Elvira bosatt på Hagadal avd A i Hörby och här avlider hon den 18 juni 1990.
Alfred Hildingfödd 23 december 1907 i Vallarum. Nils Olsson och Anna Anderssons barn. Alfred Hilding avlider den 17 februari 1919 i sviterna efter spanska sjukan.
Oskar Thurefödd 27 april 1910 i Vallarum. Nils Olsson och Anna Anderssons barn. Oskar Thure flyttar till Tolånga 1927.