Nils Nilsson (make till Anna Andersson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:18 (avregistrerat nummer) 17 april 1882 - 18 november 1889
Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) 17 april 1882 - 18 november 1889