Nils Nilsson Knös

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:31 (aktuellt nummer) 2 februari 1934 - 27 februari 1935
Vallarum 8:31 (aktuellt nummer) 30 maj 1886 - 15 augusti 1910