Nils Nilsson (Hovdahusen)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 29 december 1886 - 19 januari 1891